Publikacje 2006-2010

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Czarnecka B., Władyka M., Franszczak-Być M. 2006. Flowering phenology of some mountain plants in the Botanical Garden in Lublin. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów 15: 79-86.
 2. Sawicki R., Dąbrowska K., Franszczak-Być M. 2006. Interesujące gatunki roślin w obrębie pomnika przyrody w Tarnogórze (gmina Izbica). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (2): 58-63.
 3. Dąbrowska A. 2007. The Section of Plant Systematics in the Botanic Garden of Maria Curie-Skłodowska University, Lublin. Visnyk of Taras Shevchenko Kyiv National University. Introduction and protection of plant biodiversity 15-17: 116-119.
 4. Kwiatkowski M. 2007. Dendrology, horticulture and medicinal plants in the Botanical Garden of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. Monographs of Botanical Gardens 1: 27-29.
 5. Chernetskyy M., Weryszko-Chmielewska E. 2008. Structure of Kalanchoë pumila Bak. leaves (Crassulaceae DC.). Acta Agrobotanica 61 (2): 11-24.
 6. Dąbrowska A. 2008. The influence of weather conditions on the course of pollen seasons of alder (Alnus spp.), hazel (Corylus spp.) and birch (Betula spp.) in Lublin (2001-2006). Acta Agrobotanica 61 (1): 53-57.
 7. Dąbrowska K., Sawicki R., Franszczak-Być M. 2008. Ocena stanu populacji ożoty zwyczajnej Linosyris vulgaris na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (4): 14-23.
 8. Dąbrowska K., Szymczak G. 2008. Kolekcja roślin biblijnych w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów 17: 15-27.
 9. Kwiatkowski M., Sawicki R. 2008. Najstarsze drzewa w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów 17: 29-30.
 10. Dąbrowska A. 2009. An analysis of Grass (Poaceae) pollen season in Lublin in 2001-2008. Acta Agrobotanica 62 (2): 91-96.
 11. Dąbrowska A. 2010. Evaluation of the suitability of Festuca rubra L. and F. nigrescens Lam. ecotypes as a material for lawn grass breeding. Folia Horticulturae 22 (1): 51-56.
 12. Płachno B.J., Świątek P., Szymczak G. 2010. Can a stench be beautiful? – Osmophores in stem-succulent stapeliads (Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegieae-Stapeliinae). Flora 205 (2): 101-105.

Rozprawy doktorskie

 1. Dąbrowska A. 2006. Ocena ekotypów wybranych gatunków kostrzew w aspekcie ich rolniczego i rekreacyjnego wykorzystania. Praca doktorska. Akademia Podlaska, Siedlce.
 2. Szymczak G. 2006. Kwitnienie i rozmnażanie generatywne w warunkach szklarniowych niektórych taksonów stapeliowych (Apocynaceae). Praca doktorska. Ogród Botaniczny, Wydział BiNoZ UMCS, Lublin.

Wydanie książkowe

 1. Kwiatkowski M. (red.) 2010. Ogród Botaniczny - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (fot. Teodor Dutkiewicz oraz zdjęcia i ryc. z archiwum Ogrodu Botanicznego; tł. na jęz. ang. Anna Zoń). Wyd. TAWA Taurogiński Waldemar, Chełm.

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Kwiatkowski M., Dąbrowska A. 2006. Ogród Botaniczny UMCS dawniej i dziś. Materiały XXXV Zjazdu Ogrodów Botanicznych w Polsce, 9-11 października 2006, Przelewice: 36.
 2. Kwiatkowski M., Trębaczewska-Smutek Z. 2006. Wąwóz zimozielony w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB, 22-24 czerwca 2006, Zielona Góra: 75.
 3. Chernetskyy M., Weryszko-Chmielewska E, Szymczak G. 2007. Atrakcyjność kwiatów wybranych gatunków z rodzaju Kalanchoë Adans. Streszczenia VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”, 8-9 listopada 2007, Lublin: 25.
 4. Dąbrowska A. 2007. Koncentracja ziaren pyłku wybranych gatunków drzew w atmosferze Lublina. Streszczenia VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”, 8-9 listopada 2007, Lublin: 62.
 5. Dąbrowska K. 2007 Kolekcja roślin biblijnych w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Materiały 54 Zjazdu PTB „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy”, 3-8 września 2007, Szczecin: 152.
 6. Kwiatkowski M. 2007. The Botanical Garden of UMCS in Lublin. Abstracts the 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II „European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies”, 3-7 July 2007, Warsaw-Rogów, Poland. In: Bulletin of Botanical Gardens, Museums et Collections 16A: 36-37.
 7. Rysiak K. 2007. Cenne gatunki stanowisk suchych i wykorzystanie ich walorów ozdobnych. Materiały 54 Zjazdu PTB „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy”, 3-8 września 2007, Szczecin: 153.
 8. Rysiak K. 2007. Różnorodność zastosowań roślinności okrywowej w terenie zurbanizowanym. Streszczenia Konferencji Naukowej „Zieleń tras komunikacyjnych w krajobrazie otwartym i obszarach zurbanizowanych”, 8 maja 2007, Włodawa: 27-31.
 9. Szymczak G. 2007. Lokalizacja, budowa i dojrzewanie znamienia niektórych taksonów stapeliowych (Stapeliinae, Apocynaceae). Streszczenia VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe”, 8-9 listopada 2007, Lublin: 31.
 10. Chernetskyy M., Kwiatkowski M., Sawicki R. 2008. Mountain plants in the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland. Proceedings of International Scientific Conference devoted to the 50th anniversary of high-mountain „Pozhyzhevska” Biological Station „Significance and prospects of stationary research on conservation of biodiversity”, 23-27 September 2008, Lviv-Pozhyzhevska: 435-436.
 11. Dąbrowska A. 2008. Kwiaty wierzby (Salix L.) źródłem pyłku. Materiały XLV Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 11-12 marca, Puławy: 134-136.
 12. Dąbrowska A., Kwiatkowski M. 2008. Water and marsh plants in the Botanical Garden of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland. Proceedings of International Scientific Conference devoted to the 50th anniversary of high-mountain „Pozhyzhevska” Biological Station „Significance and prospects of stationary research on conservation of biodiversity”, 23-27 September 2008, Lviv-Pozhyzhevska: 120-121.
 13. Kwiatkowski M. 2008. Biological and ecological education in Botanical Garden of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland. Proceedings of International Scientific Conference devoted to the 50th anniversary of high-mountain „Pozhyzhevska” Biological Station „Significance and prospects of stationary research on conservation of biodiversity”, 23-27 September 2008, Lviv-Pozhyzhevska: 170-171.
 14. Płachno B.J., Świątek P., Szymczak G. 2008. Osmophores ultrastructure in stapeliads (Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegieae-Stapeliinae). Abstracts Symposium on Elecron Microscopy, 17-19 November 2008, Wrocław: 13.
 15. Rysiak K., Kwiatkowski M. 2008. Ekologia kwitnienia niektórych przedstawicieli z rodzaju Sedum L. (Crassulaceae DC.). Materiały XLV Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 11-12 marca 2008, Puławy: 141-142.
 16. Sawicki R., Kwiatkowski M., Chernetskyy M. 2008. Aleja Lipowa w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB “Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego”, 25-27 czerwca 2008, Szklarska Poręba: 249-254.
 17. Chernetskyy M. 2009. Xeromorphic traits of leaves of chosen species of Kalanchoё Adans. genus. Materials of IV International Young Scientists Conference „Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 180th anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov, 16-19 September 2009, Odessa: 16-17.
 18. Chernetskyy M., Denisow B., Szymczak G. 2009. Biologia kwitnienia i oblot przez owady Aconitum carmichaelii Debeaux. Materiały XLVI Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-11 marca 2009, Puławy: 121-122.
 19. Chernetskyy M., Sawicki R., Dąbrowska K., Kwiatkowski M. 2009. Wartość pszczelarska gatunków flory polskiej w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Materiały XLVI Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-11 marca 2009, Puławy: 120-121.
 20. Dąbrowska A. 2009. Analiza sezonów pyłkowych traw (Poaceae) w Lublinie. Materiały Konferencji z XI dni alergii pyłkowej w Krakowie, 29-30 czerwca 2009, Kraków: 16-17.
 21. Dąbrowska A., Kwiatkowski M. 2009. Kwiaty wiązu (Ulmus L.) pożytkiem pszczelim. Materiały XLVI Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-11 marca 2009, Puławy:115-116.
 22. Kwiatkowski M., Chernetskyy M., Dąbrowska A., Sawicki R. 2009. Rośliny lecznicze rodzimej flory w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS. Streszczenia XXXVIII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju”, 5-8 października 2009, Poznań: 39.
 23. Kwiatkowski M., Sawicki R., Dąbrowska A. 2009. Reintrodukcja roślin zagrożonych jako metoda czynnej ochrony przyrody – dotychczasowe efekty i perspektywy. W: Pawłowski A. (red.) Ochrona i zagospodarowanie muraw kserotermicznych w Kazimierskim Parku Krajobrazowym, 21-24. Seminarium podsumowujące projekt współfinansowany przez Fundację EKOFUNDUSZ, 6 listopada 2009, Kazimierz Dolny. Wyd. RDOŚ, Lublin.
 24. Rysiak K. 2009. Niektóre aspekty kwitnienia wybranych gatunków z rodziny Caryophyllaceae. Materiały XLVI Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-11 marca 2009, Puławy: 108.
 25. Rysiak K., Kwiatkowski M. 2009. Biologia kwitnienia rannika zimowego (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.). Materiały XLVI Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-11 marca 2009, Puławy: 109.
 26. Szymczak G. 2009. Insects' interest in stapeliad flowers (Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegieae-Stapeliinae) cultivated in greenhouse conditions. Materials of IV International Young Scientists Conference „Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 180th anniversary from the birth of famous physiologist Ivan Sechenov, 16-19 September 2009, Odessa: 76.
 27. Chernetskyy M., Dąbrowska K., Sawicki R. 2010. Efekty reintrodukcji kosaćca bezlistnego na Lubelszczyźnie. Streszczenia XXXIX Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, 23-25 maja 2010, Lublin-Kazimierz Dolny: 23-24.
 28. Chernetskyy M., Dąbrowska K., Sawicki R., Dąbrowska A., Kwiatkowski M., Misztal K., Rysiak K. 2010. Flora Polski w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Streszczenia XXXIX Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, 23-25 maja 2010, Lublin-Kazimierz Dolny: 22-23.
 29. Chernetskyy M., Sawicki R., Dąbrowska K., Kwiatkowski M. 2010. Rośliny stepowe rodzimej flory pożytkiem dla owadów pszczołowatych. Materiały XLVII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-11 marca 2010, Puławy: 119-120.
 30. Chernetskyy M., Szymczak G. 2010. Madagaskarskie gatunki z rodzaju Kalanchoë Adans. w warunkach szklarniowych Ogrodu Botanicznego UMCS. Streszczenia XXXIX Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, 23-25 maja 2010, Lublin-Kazimierz Dolny: 25.
 31. Dąbrowska A., Chernetskyy M. 2010. Pyłek leszczyny (Corylus L.) wczesnowiosennym źródłem pożytku. Materiały XLVII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-11 marca 2010, Puławy: 122.
 32. Dąbrowska A., Kwiatkowski M., Kaszewski B.M. 2010. Czynniki pogodowe a dynamika kwitnienia i pylenia olszy Alnus spp. Streszczenia XXXIX Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, 23-25 maja 2010, Lublin-Kazimierz Dolny: 26.
 33. Dąbrowska K., Chernetskyy M. 2010. Introdukcja roślin z południowej i południowo-wschodniej Europy w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Streszczenia XXXIX Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, 23-25 maja 2010, Lublin-Kazimierz Dolny: 27.
 34. Kwiatkowski M. 2010. Historia Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Streszczenia XXXIX Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, 23-25 maja 2010, Lublin-Kazimierz Dolny: 9-11.
 35. Misztal K., Szymczak G., Siwek K. 2010. Rośliny tropikalne w uprawie gruntowej w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Streszczenia XXXIX Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, 23-25 maja 2010, Lublin-Kazimierz Dolny: 36-37.
 36. Rysiak K., Dąbrowska K., Hetman J. 2010. Rośliny okrywowe alei lipowej w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Streszczenia XXXIX Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, 23-25 maja 2010, Lublin-Kazimierz Dolny: 42-43.
 37. Rysiak K., Żuraw B. 2010. Kwitnienie, pylenie i oblot przez owady zapylające kwiatów przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis Mill.). Materiały XLVII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-11 marca 2010, Puławy: 136.
 38. Rysiak K., Żuraw B. 2010. Kwitnienie i wartość pożytkowa rannika zimowego (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.). Materiały XLVII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 10-11 marca 2010, Puławy: 129.
 39. Rysiak K., Żuraw B., Kaszewski B.M. 2010. Biologia i morfologia kwiatów rannika zimowego (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.). Streszczenia XXXIX Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, 23-25 maja 2010, Lublin-Kazimierz Dolny: 43-44.

Index Plantarum

 1. Czernecki M., Dąbrowska K., Sawicki R. (red.), Dąbrowska A., Kwiatkowski M., Misztal K., Rysiak K., Szymczak G., Trębaczewska-Smutek Z. 2010. Index Plantarum Hortus Botanicus Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, wersja elektroniczna, 228 str.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Kwiatkowski M., Szymczak G. 2010. 45 lat Ogrodu Botanicznego UMCS. Wiadomości Uniwersyteckie 7/166: 10.
 2. Rysiak K. 2010. Piękno roślin ogrodowych w okresie letnim. Lubelski Poradnik Budowlany 2: 82-83.
 3. Rysiak K. 2010. Barwne zacisze przez cały rok. Lubelski Poradnik Budowlany 3: 98-99.
 4. Sawicki R. 2010. Przygotowujemy się do wiosny. Lubelski Poradnik Budowlany 4: 86-87.