Adres:
Ogród Botaniczny UMCS
ul. Sławinkowska 3 (wejście służbowe)
20-810 Lublin
e-mail: botanik@mail.umcs.pl
www.garden.umcs.lublin.pl

WEJŚCIE do Ogrodu dla zwiedzających znajduje się od strony ul. Willowej.

Dyrektor:
dr Grażyna Szymczak
tel. 81 742 67 00,  81 743 49 00 
e-mail: grazyna.szymczak@poczta.umcs.lublin.pl

Sekretariat:
w godz. 7:00-15:00
tel. 81 742 67 01, 81 743 49 00,  81 743 49 45, 
e-mail: botanik@mail.umcs.pl