10-12 września: 6th International Conference "Plant – the source of research material”

W dniach 10-12 września br. odbywa się kolejna – szósta edycja cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Plant – the source of research material”.

Celem tej interdyscyplinarnej konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń dotyczących szeroko pojętych badań nad roślinami, od komórki do ekosystemu. Tematyka wykładów plenarnych, prezentacji ustnych i plakatowych jest bardzo różnorodna. Obejmuje zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem roślin, odpowiedzią na stresowe czynniki środowiska i najnowszymi metodami analitycznymi stosowanymi do analizy materiału roślinnego. Ważnym aspektem wystąpień jest praktyczne zastosowanie roślin w profilaktyce zdrowotnej, farmakologii, kosmetologii i do bioindykacji stanu środowiska.

Konferencja gromadzi nie tylko wybitnych specjalistów o randze międzynarodowej, ale również młodych naukowców, w tym studentów i doktorantów, dostarczając inspiracji do podjęcia nowych badań i okazji do nawiązania kontaktów naukowych.  

Organizatorami Konferencji : Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród Botaniczny i Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Polska Akademia Nauk, a współorganizatorami szereg jednostek naukowych z lubelskich uczelni i towarzystw naukowych. W tym roku do grona organizatorów Konferencji dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Patronatem honorowym konferencję objęli Rektorzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Miejsce Konferencji – Centrum Konferencyjne Hotelu „Przepióreczka” w Nałęczowie

Szczegółowy program Konferencji dostępny na stronie Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych

 

    Aktualności

    Data dodania
    10 września 2019