Publikacje 2011

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Chernetskyy M. 2011. Problems in nomenclature and systematics in the subfamily Kalanchoideae (Crassulaceae) over the years. Acta Agrobotanica 64 (4): 67-74.
 2. Dąbrowska A. 2011. Variability of morphological and anatomical traits in natural populations of Festuca rubra and F. nigrescens. Acta Agrobotanica 64 (4): 159-170.
 3. Dąbrowska K., Sawicki R., Chernetskyy M., Kwiatkowski M. 2011. Ocena efektów wzbogacenia i metaplantacji wielosiłu błękitnego Polemonium coeruleum na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (3): 218-223.
 4. Rysiak K., Żuraw B. 2011. The biology of flowering of winter aconite (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.). Acta Agrobotanica 64 (2): 27-34. 

 Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Chernetskyy M. A. 2011. Structure and localization of secretory tissues in plants leaves of Kalanchoë Adans. genus. Materials of All Ukrainian Scientific Conference Botany and Mycology: problems and perspectives for 2011-2020 years”, 6-8 April 2011, Kyiv: 251-253.
 2. Chernetskyy M. 2011. The structure of leaf epidermis of 22 species of Kalanchoë Adans. genus in the conditions of introduction. Materials of International Scientific Conference Ancient Parks and Botanical Gardens Are Scientific Centres of Plant Biodiversity Preservation and Historic-Cultural Heritage Protection” dedicated to the 215th anniversary of foundation of National Dendrological Park “Sofiyivka” of NAS of Ukraine, 5-7 October 2011, Uman: 148-150.
 3. Chernetskyy M., Sawicki R., Dąbrowska K., Dąbrowska A., Rysiak K., Szymczak G. 2011. Zachowanie gatunków zbiorowisk kserotermicznych flory ojczystej w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce”, 2-4 czerwca 2011, Lublin: 26-27.
 4. Dąbrowska A. 2011. The genetic diversity of Festuca rubra and F. nigrescens. Materials of All Ukrainian Scientific Conference Botany and Mycology: problems and perspectives for 2011-2020 years”, 6-8 April 2011, Kyiv: 238-239.
 5. Dąbrowska A., Chernetskyy M. 2011. Amerykańskie rośliny zielne o działaniu leczniczym w kolekcji Ogrodu Botanicznego UMCS. Streszczenia I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Polskie kolekcje roślin leczniczych – źródłem materiału badawczego”, 10-11 czerwca 2011, Lublin: 50-51.
 6. Dąbrowska K., Sawicki R., Dąbrowska A., Chernetskyy M., Szymczak G. 2011. Ogród Botaniczny UMCS ośrodkiem wykonawczym restytucji gatunków kserotermicznych na Lubelszczyźnie. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce”, 2-4 czerwca 2011, Lublin: 40-41.
 7. Dąbrowska K., Sawicki R., Dąbrowska A., Chernetskyy M., Szymczak G. 2011. Participation the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in restitution of ecosystems and reintroduction of plants in the Lublin region. Materials of International Scientific Conference Ancient Parks and Botanical Gardens Are Scientific Centres of Plant Biodiversity Preservation and Historic-Cultural Heritage Protection” dedicated to the 215th anniversary of foundation of National Dendrological Park “Sofiyivka” of NAS of Ukraine, 5-7 October 2011, Uman: 165-166.
 8. Kocjan R., Matysiak G., Woźniak A., Misztal K., Paduch R., Sowa I., Skalska-Kamińska A., Jagiełło A. 2011. Zastosowanie metod 2D-HPTLC i GC-MC w połączeniu z densytometrią do analizy olejku tymiankowego. Streszczenia I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Polskie kolekcje roślin leczniczych – źródłem materiału badawczego”, 10-11 czerwca 2011, Lublin: 63.
 9. Najda A., Gantner M., Krasuska B., Rysiak K. 2011. Antyoksydacyjne właściwości owoców wybranych gatunków i odmian róż. Materiały I Konferencji Naukowej „Róże owocowe w uprawie, przetwórstwie, żywieniu i ochronie zdrowia”, 8 grudnia 2011, Warszawa: 42-43.
 10. Rysiak K.A. 2011. Biological aspects of application of plants cover. Materials of All Ukrainian Scientific Conference Botany and Mycology: problems and perspectives for 2011-2020 years”, 6-8 April 2011, Kyiv: 142-144.
 11. Rysiak K., Najda A. 2011. Analiza składu chemicznego płatków wybranych gatunków i odmian róż. Materiały I Konferencji Naukowej „Róże owocowe w uprawie, przetwórstwie, żywieniu i ochronie zdrowia”, 8 grudnia 2011, Warszawa: 46.
 12. Sawicki R., Chernetskyy M., Szymczak G. 2011. „Górki Czechowskie” w Lublinie ostoją roślin kserotermicznych w środowisku antropogenicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce”, 2-4 czerwca 2011, Lublin: 82-83.
 13. Sawicki R., Szymczak G. 2011. Dendroflora the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland. Materials of International Scientific Conference Ancient Parks and Botanical Gardens Are Scientific Centres of Plant Biodiversity Preservation and Historic-Cultural Heritage Protection” dedicated to the 215th anniversary of foundation of National Dendrological Park “Sofiyivka” of NAS of Ukraine, 5-7 October 2011, Uman: 135-137.
 14. Szymczak G. 2011. Fruit development after manual pollination in some stapeliads (Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegieae-Stapeliinae). Materials of All Ukrainian Scientific Conference Botany and Mycology: problems and perspectives for 2011-2020 years”, 6-8 April 2011, Kyiv: 95-97.
 15. Szymczak G. 2011. Ogrody botaniczne w Polsce i na świecie. Streszczenia I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Polskie kolekcje roślin leczniczych – źródłem materiału badawczego”, 10-11 czerwca 2011, Lublin: 16.
 16. Szymczak G., Chernetskyy M., Dąbrowska A., Dąbrowska K., Misztal K., Rysiak K., Sawicki R. 2011. Zbiory Ogrodu Botanicznego UMCS źródłem mało znanych roślin ozdobnych. Streszczenia III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i środowiska”, 14-16 września 2011, Lublin: 357-358.
 17. Trejgell A., Dąbrowska A., Tretyn A. 2011. Wpływ rozmnażania w kulturze in vitro na biologię Cirsium pannonicum. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce”, 2-4 czerwca 2011, Lublin: 101-102.
 18. Żuraw B., Rysiak K. 2011. Nectar secretion and nectar sugars production in flowers of winter aconite (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.). Proceeding of the V International Young scientists conference Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated 160 universary from the birth of professor Frants Kamenskiy, 13-17 June 2011, Odesa: 199.

 Artykuły popularnonaukowe

 1. Dąbrowska K., Szymczak G. 2011. Przyroda - Biblia - Codzienność. Wiadomości Uniwersyteckie 6/175: 47.
 2. Sawicki R. 2011. Utrzymanie i pielęgnacja trawnika. Lubelski Poradnik Budowlany 1: 92-93.
 3. Trębaczewska-Smutek Z., Szymczak G. 2011. Rosa  „Marie Curie”. Wiadomości Uniwersyteckie 8/177: 59.