Publikacje 2017

Publikacja w czasopiśmie recenzowanym

 1. Dresler S., Szymczak G., Wójcik M. 2017. Comparison of some secondary metabolites content in the seventeen species of the Boraginaceae family. Pharmaceutical Biology 55 (1): 691-695.
 2. Marek-Kozaczuk M., Wdowiak-Wróbel S., Kalita M., Chernetskyy M., Deryło K., Tchórzewski M, Skorupska A. 2017. Host-dependent symbiotic efficiency of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii strains isolated from nodules of Trifolium rubens. Antonie van Leeuwenhoek 110 (12): 1729–1744. 
 3. Kopacki M., Rysiak K., Szmagara M. 2017. Walory dekoracyjne i zdrowotność Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F.Blake w nasadzeniach miejskich / Decorative qualities and healthiness of Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F.Blake in urban plantings. Annales UMCS, Sectio EEE (Horticultura) 27 (2): 7-18.
 4. Pogroszewska E., Hetman J., Poniewozik M., Denisow B., Rysiak K. 2017. Charakterystyka roślin z rodzaju Paeonia L. w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Część I. Fazy fenologiczne / Characteristics of plants of the genus Paeonia L. in the Botanical Garden Mariae Curie Sklodowska University in Lublin. Part I. Phenological stages. Annales UMCS, Sectio EEE (Horticultura) 27 (1): 47-63.
 5. Pogroszewska E., Hetman J., Poniewozik M., Denisow B., Rysiak K. 2017. Charakterystyka roślin z rodzaju Paeonia w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Część II. Wartość ozdobna / Characteristics of genus Paeonia plants in the Botanical Garden of the Mariae Curie-Skłodowska University in Lublin. Part II. Ornamental value. Annales UMCS, Sectio EEE (Horticultura) 27 (2): 37-53.
 6. Szymczak G., Wójciak-Kosior M., Sowa I., Zapała K., Strzemski M., Kocjan R. 2017. Evaluation of isoflavone content and antioxidant activity of selected soy taxa. Journal of Food Composition and Analysis 57: 40-48.
 7. Tchórzewska D., Bocianowski J., Najda A.B., Dąbrowska A., Winiarczyk K. 2017. Effect of environment fluctuations on biomass and allicin level in Allium sativum (cv. Harnas, Arkus) and Allium ampeloprasum var. ampeloprasum (GHG-L). Journal of Applied Botany and Food Quality 90: 106-114.

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Chernetskyy M., Dąbrowska A., Sawicki R., Szymczak G. 2017. Activity of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin for ex situ and in situ protection of endangered and protected Polish flora species. Book of Abstracts of the 8th Planta Europa Conference "Save Plants for Earth’s Future", 22-26 May 2017, Kyiv (Ukraine): 14.
 2. Chernetskyy M., Weryszko-Chmielewska E. 2017. Struktura liści wybranych gatunków Kalanchoë z grupy Lanigerae (Crassulaceae). Streszczenia Konferencji Naukowej "Anatomia i histogeneza roślin: wczoraj, dziś i jutro” - dedykowanej pamięci Profesora Zygmunta Hejnowicza, 16-17 maja 2017, Rogów: 20-21.
 3. Dąbrowska A., Sawicki R. 2017. Długoterminowe obserwacje pylenia leszczyny pospolitej (Corylus avellana L.) w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Materiały 54 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 7-8 marca 2017, Puławy: 77.
 4. Dąbrowska A., Szymczak G. 2017. Kalendarz pylenia roślin wiatropylnych w Ogrodzie Botanicznym UMCS – przydatna informacja dla zwiedzających. Materiały XLVII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce „Społeczna rola ogrodów botanicznych w rozwoju miast”, 18-21 września 2017, Kielce: 51.
 5. Misiurek D., Szymczak G. 2017. Rośliny jadalne mało znane w kolekcji roślin użytkowych Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Materiały XLVII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce „Społeczna rola ogrodów botanicznych w rozwoju miast”, 18-21 września 2017, Kielce: 59.
 6. Rysiak K., Szymczak G. 2017. Taxonomic diversity of the genus Rosa in the collection of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Book of Abstracts of the VII International Symposium on Rose Research and Cultivation, 2-7 July 2017, Angers (France): 44.
 7. Sawicki R., Chernetskyy M., Szymczak G. 2017. Ślady dawnego parku na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Materiały XLVII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce „Społeczna rola ogrodów botanicznych w rozwoju miast”, 18-21 września 2017, Kielce: 60.
 8. Szymczak G., Chernetskyy M., Sawicki R., Dąbrowska A., Rysiak K., Misiurek D. 2017. Families presenting plant collections in the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Book of Abstracts of the 5rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 21-24 June 2017, Lublin (Poland): 146.
 9. Śmigała M., Winiarczyk K., Dąbrowska A. 2017. Flowering biology of Iris aphylla L. Book of Abstracts of the 5rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 21-24 June 2017, Lublin (Poland): 150.
 10. Wiland-Szymańska J., Kojs P., Rucińska A., Maślak M., Szymczak G., Mańkowska D., Puchalski J. 2017. FlorIntegral – an integrated network of in situ and ex situ protection of rare, endangered and priority species of the Polish flora. Book of Abstracts of the 6th Global Botanic Gardens Congress, 26-30 June 2017, Geneva (Switzerland): 70.