Publikacje 2018

Publikacje w czasopismach recenzowanych i rozdziały w monografiach

 1. Bogucka-Kocka A., Zidorn C., Kasprzycka M., Szymczak G., Szewczyk K. 2018. Phenolic acid content, antioxidant and cytotoxic activities of four Kalanchoë species. Saudi Journal of Biological Sciences 25 (4): 622-630.
 2. Chernetskyy M., Woźniak A., Skalska-Kamińska A., Żuraw B., Blicharska E., Rejdak R., Donica H., Weryszko-Chmielewska E. 2018. Structure of leaves and phenolic acids in Kalanchoë daigremontiana Raym.-Hamet & H.Perrier. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 17 (4): 137-155.
 3. Cwener A., Chmielewski P., Osek-Bodzak M. 2018. Ocena stanu populacji Adonis vernalis (Ranunculaceae) na Lubelszczyźnie / State of Adonis vernalis (Ranunculaceae) populations in the Lublin region. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(2): 193-203.
 4. Rysiak K., Kopacki M. 2018. Próba oceny przydatności wybranych tulipanów do nasadzeń miejskich. [W:] D. Sochacki, J. Rabizy-Świder, E. Skutnik (red.), Ozdobne rośliny cebulowe – produkcja i zastosowanie. Monografia naukowa, 116-124. Wyd. Katedra Roślin Ozdobnych SGGW w Warszawie, Warszawa.
 5. Skuhrovec J., Gültekin L., Śmigala M., Winiarczyk K., Dąbrowska A., Gosik R. 2018. Description of the immature stages of two Mononychus species (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) and a study of the host preferences of M. punctumalbum for Iris species in central Europe. Acta Zoologica 99: 296-318.
 6. Strzałkowska-Abramek M., Jachuła J., Wrzesień M., Bożek M., Dąbrowska A., Denisow B. 2018. Nectar production in several Campanula species (Campanulaceae). Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 17 (3): 127-136.

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Chernetskyy M., Szymczak G. 2018. Micromorphology of leaves of two Veronica L. species. Book of Abstracts of the 3rd International Scientific Conference „Human ecology”, 19-20 June 2018, Lublin: 59.
 2. Cwener A., Komsta Ł. 2018. Multivariate analysis of xerothermic plants associations in the Lublin Region (south-east Poland). [W:] Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts. Book of Abstracts of the 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May 2018, Wrocław: 101.
 3. Dąbrowska A., Szymczak G. 2018. Gatunki pożytkowe w zbiorowiskach roślinnych doliny rzeki Czechówki. Materiały 55 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 6-7 marca 2018, Kazimierz Dolny: 76.
 4. Maciorowski B., Książek M., Szymczak G., Chernetskyy M. 2018. Edukacja przyrodnicza w Ogrodzie Botaniczym UMCS jako most łączący pokolenia. Proceedings of the 10th International Congress on Education in Botanic Gardens "Bringing nature to the city", 9-14 September 2018, Warsaw, Poland: 168.
 5. Puchalski J., Rucińska A., Kojs P., Maślak M., Wiland-Szymańska J., Szymczak G. 2018. New efforts for integrated ex situ and in situ conservation of Polish rare and threatened plants by means of seed and DNA banking and natural populations restitution – Florintegral project. Book of abstracts of the 8th European Garden Congress "Botanic Gardens, People and Plants for a Sustainable World”, 7-11 May 2018, Lisbon, Portugal: 184-185.
 6. Rysiak K., Szymczak G. 2018. Potential application of groundcover plants. Book of Abstracts of the 3rd International Scientific Conference "Human ecology”, 19-20 June 2018, Lublin: 96.
 7. Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M., Kalita M., Palusińska-Szysz M., Małek W., Chernetskyy M. 2018. Analiza filogenetyczna mikrosymbiontów Ononis arvensis w oparciu o geny metabolizmu podstawowego / Phylogenetic analysis of Ononis arvensis microsymbionts based on the sequences of housekeeping genes. Abstrakty III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy Różnych Środowisk", 28-29 czerwca 2018, Lublin: 99.
 8. Żuraw B., Rysiak K., Chernetskyy M., Czyżewska R. 2018. Fenologia i wartość pożytkowa kwiatów śnieżyczki przebiśnieg Galanthus nivalis L. Materiały 55 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 6-7 marca 2018, Kazimierz Dolny: 79.