Publikacje 2018

Rozdział w monografii

  1. Rysiak K., Kopacki M. 2018. Próba oceny przydatności wybranych tulipanów do nasadzeń miejskich. [W:] D. Sochacki, J. Rabizy-Świder, E. Skutnik (red.), Ozdobne rośliny cebulowe – produkcja i zastosowanie. Monografia naukowa, 116-124. Wyd. Katedra Roślin Ozdobnych SGGW w Warszawie, Warszawa.

Komunikaty konferencyjne

  1. Chernetskyy M., Szymczak G. 2018. Micromorphology of leaves of two Veronica L. species. Book of Abstracts of the 3rd International Scientific Conference „Human ecology”, 19-20 June 2018, Lublin.
  2. Cwener A., Komsta Ł. 2018. Multivariate analysis of xerothermic plants associations in the Lublin Region (south-east Poland). [W:] Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts. Book of Abstracts of the 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May 2018, Wrocław: 101.
  3. Dąbrowska A., Szymczak G. 2018. Gatunki pożytkowe w zbiorowiskach roślinnych doliny rzeki Czechówki. Materiały 55 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 6-7 marca 2018, Kazimierz Dolny: 76.
  4. Rysiak K., Szymczak G. 2018. Potential application of groundcover plants. Book of Abstracts of the 3rd International Scientific Conference „Human ecology”, 19-20 June 2018, Lublin.
  5. Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M., Kalita M., Palusińska-Szysz M., Małek W., Chernetskyy M. 2018. Analiza filogenetyczna mikrosymbiontów Ononis arvensis w oparciu o geny metabolizmu podstawowego / Phylogenetic analysis of Ononis arvensis microsymbionts based on the sequences of housekeeping genes. Streszczenia III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy Różnych Środowisk", 28-29 czerwca 2018, Lublin.
  6. Żuraw B., Rysiak K., Chernetskyy M., Czyżewska R. 2018. Fenologia i wartość pożytkowa kwiatów śnieżyczki przebiśnieg Galanthus nivalis L. Materiały 55 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 6-7 marca 2018, Kazimierz Dolny: 79.