Publikacje 2019

Publikacja w czasopismie recenzowanym

 1. Kopacki M., Szmagara M., Jamiołkowska A., Skwaryło-Bednarz B., Rysiak K., Marcinek B. 2019. The effect of fungal activity on photosynthetic parameters of different Canna cultivars under field conditions. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 18 (3): 201-210.

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Chernetskyy M., Cwener A., Dąbrowska A., Szymczak G. 2019. Gatunki z Polskiej czerwonej listy paprotników i roślin kwiatowych w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie / Species from the Polish Red List of Pteridophytes and Flowering Plants in the collections of Maria Curie-Skłodowska University Botanical Garden in Lublin. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 205.
 2. Chernetskyy M., Rysiak K., Dąbrowska A., Szymczak G. 2019. Rośliny zielne Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie jako źródło wiosennego pożytku. Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 94-95.
 3. Chernetskyy M., Szymczak G. 2019. Budowa liści Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E. Moore (Gesneriaceae Dumort.) / Structure of leaves in Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E. Moore (Gesneriaceae Dumort.). Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 242.
 4. Cwener A. 2019. Zmiany struktury zbiorowisk muraw kserotermicznych na Lubelszczyźnie / Changes in the structure of xerothermic grasslands communities in the Lublin Region. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 84-85.
 5. Cwener A., Chmielewski P. 2019. Róża francuska Rosa gallica L. na Lubelszczyźnie / Rosa gallica L. in the Lublin Region. Program i streszczenia I Sympozjum Różane, 14-16 czerwca 2019, Warszawa: 12-13.
 6. Cwener A., Michalczuk W., Chmielewski P., Chernetskyy M. 2019. Senecio z grupy Doria na Lubelszczyźnie / Senecio from Doria group in the Lublin Region. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 85.
 7. Dąbrowska A., Siłuch M., Bartmiński P. 2019. Zastosowanie teledetekcji niskopułapowej i narzędzi GIS do oceny obszarów łąkowych Doliny Tyśmienicy w aspekcie wartości pszczelarskiej. Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 93-94.
 8. Komsta Ł., Cwener A. 2019. Analiza fitosocjologiczna zespołu pałacowo-parkowego w Puławach w kontekście występowania pomurnika lekarskiego Parietaria officinalis L. / Czartoryski Palace and Park Complex in Puławy (Poland) – phytosociological analysis in context of Parietaria officinalis L. presence. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 97.
 9. Maciorowski B., Misiurek D., Pluta M., Szymczak G. 2019. Ścieżka zmysłów w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Book of abstracts: International Conference on Accessibility „Botanical garden: A green world for everyone! Educational activities for visitors with special needs in green spaces”; 11th International Meeting and Conference of Botanic Gardens Network from the Baltic Sea Region; XLIX Conference of the Botanic Gardens and Arboreta in Poland (XLIX Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce), 9-12 June 2019, Poznań: 46-47.
 10. Monder M.J., Rysiak K., Szymczak G. 2019. Najważniejsze kolekcje róż współczesnej Andegawenii / The most important collections of roses in the Anjou. Program i streszczenia I Sympozjum Różane, 14-16 czerwca 2019, Warszawa: 30-31.
 11. Monder M.J., Rysiak K., Szymczak G. 2019. Rośliny olejkodajne w Dolinie Róż w Bułgarii / The oil plants in Rose Valley in Bulgaria. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 211.
 12. Piotrowska-Weryszko K., Weryszko-Chmielewska E., Dąbrowska A. 2019. Fenologia kwitnienia i ziarna pyłku Tilia w powietrzu Lublina / Flowering phenology and airborne pollen grains of Tilia in Lublin. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 22-23.
 13. Rysiak A., Cwener A. 2019. Analiza skuteczności zabiegów ochronnych przed Heracleum sosnowskyi Manden. i jego wpływ na cechy flory oraz banku nasion gatunków towarzyszących / Analysis of the effectiveness of protective treatments before Heracleum sosnowskyi Manden. and its impact on the characteristics of the flora and seed bank of associated species. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 113-114.
 14. Rysiak K., Szymczak G. 2019. Ocena kwitnienia 60 taksonów roślin okrywowych w warunkach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie / Evaluation of flowering of 60 taxa of groundcover plants in the conditions of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 212.
 15. Rysiak K., Szymczak G. 2019. Wpływ sposobu rozmnażania róż okrywowych na ich wzrost i kwitnienie w warunkach polowych / Impact of the propagation mode of groundcover roses on their and flowering in field conditions. Program i streszczenia I Sympozjum Różane, 14-16 czerwca 2019, Warszawa: 42-43.
 16. Rysiak K., Szymczak G., Żuraw B. 2019. Dynamika rozrastania się wybranych roślin okrywowych zalecanych do nasadzeń w zieleni miejskiej / Dynamics of growth of selected groundcover plants recommended for planting in urban greenery. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 213.
 17. Śmigała M., Dąbrowska A., Winiarczyk K. 2019. Analiza przyczyn ograniczonego występowania Iris aphylla L. w Polsce / Analysis of the causes of the limited distribution of Iris aphylla L. in Poland. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 258.
 18. Śmigała M., Dąbrowska A., Winiarczyk K. 2019. Ryjkowiec jako główny szkodnik populacji kosaćca bezlistnego (Iris aphylla L.) oraz syberyjskiego (Iris sibirica L.) / The weevil as the main pest of the leafless iris (Iris aphylla L.) and siberian (Iris sibirica L.). Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic”, 1-7 lipca 2019, Kraków: 257.
 19. Żuraw B., Rysiak K., Szymańska M., Sulborska A., Szymczak G. 2019. Wartość pożytkowa dla owadów zapylających dziko rosnących gatunków róży (Rosa L.). Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 95-96.