Publikacje 2019

Komunikaty konferencyjne

  1. Chernetskyy M., Rysiak K., Dąbrowska A., Szymczak G. 2019. Rośliny zielne Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie jako źródło wiosennego pożytku. Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 94-95.
  2. Dąbrowska A., Siłuch M., Bartmiński P. 2019. Zastosowanie teledetekcji niskopułapowej i narzędzi GIS do oceny obszarów łąkowych Doliny Tyśmienicy w aspekcie wartości pszczelarskiej. Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 93-94.
  3. Żuraw B., Rysiak K., Szymańska M., Sulborska A., Szymczak G. 2019. Wartość pożytkowa dla owadów zapylających dziko rosnących gatunków róży (Rosa L.). Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 95-96.