Publikacje 2019

Komunikaty konferencyjne

  1. Chernetskyy M., Rysiak K., Dąbrowska A., Szymczak G. 2019. Rośliny zielne Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie jako źródło wiosennego pożytku. Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 94-95.
  2. Cwener A., Chmielewski P. 2019. Róża francuska Rosa gallica L. na Lubelszczyźnie / Rosa gallica L. in the Lublin Region. Program i streszczenia I Sympozjum Różane, 14-16 czerwca 2019, Warszawa: 12-13.
  3. Dąbrowska A., Siłuch M., Bartmiński P. 2019. Zastosowanie teledetekcji niskopułapowej i narzędzi GIS do oceny obszarów łąkowych Doliny Tyśmienicy w aspekcie wartości pszczelarskiej. Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 93-94.
  4. Monder M.J., Rysiak K., Szymczak G. 2019. Najważniejsze kolekcje róż współczesnej Andegawenii / The most important collections of roses in the Anjou. Program i streszczenia I Sympozjum Różane, 14-16 czerwca 2019, Warszawa: 30-31.
  5. Rysiak K., Szymczak G. 2019. Wpływ sposobu rozmnażania róż okrywowych na ich wzrost i kwitnienie w warunkach polowych / Impact of the propagation mode of groundcover roses on their and flowering in field conditions. Program i streszczenia I Sympozjum Różane, 14-16 czerwca 2019, Warszawa: 42-43.
  6. Żuraw B., Rysiak K., Szymańska M., Sulborska A., Szymczak G. 2019. Wartość pożytkowa dla owadów zapylających dziko rosnących gatunków róży (Rosa L.). Materiały 56 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 5-6 marca 2019, Kazimierz Dolny: 95-96.