Publikacje 1991-1995

Publikacje w czasopismach recenzowanych i rozdziały w monografiach

 1. Teske E. 1992. Problemy związane z ochroną gatunków roślin rzadkich i zagrożonych, prowadzoną w warunkach ex situ. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 48 (5): 18-24.
 2. Franszczak-Byc M., Dąbrowska K. 1993. Iris aphylla L. na Lubelszczyźnie. W: Biderman A.W., Wiśniewski B. (red.) PRĄDNIK – Ojcowski Park Narodowy, 67-69. Prace i materiały Muzeum im. prof. W. Szafera, Ojców.

Przewodniki i ścieżki dydaktyczne

 1. Kozak K. 1992. Ogród Botaniczny UMCS. W: Sałata B. (red.) Wiosna w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Ścieżki dydaktyczne. Wyd. UMCS, Lublin.
 2. Sawicki R. 1993. Ssaki w Ogrodzie Botanicznym UMCS. W: Sałata B. (red.) Jesień w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Ścieżki dydaktyczne. Wyd. UMCS, Lublin.
 3. Teske E. 1994. Rośliny klimatu suchego – kserofity. Liany i epifity. Rośliny użytkowe cieplejszych rejonów świata. W: Sałata B. (red.) Lato w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Ścieżki dydaktyczne. Wyd. UMCS, Lublin.
 4. Jarocka M., Franszczak-Być M. 1995. Zwiastuny wiosny. Zabawa dydaktyczna dla najmłodszych. Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej oddz. w Lublinie, Lublin.
 5. Jarocka M., Trębaczewska-Smutek Z. 1995. Poszukiwania wśród drzew. Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej oddz. w Lublinie, Lublin.
 6. Stropek I., Jarocka M. 1995. Barwy wiosny. Zabawa dydaktyczna dla najmłodszych. Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej oddz. w Lublinie, Lublin.
 7. Teske E., Jarocka M. 1995. Gdzie pieprz rośnie. Zabawa dydaktyczna dla najmłodszych. Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej oddz. w Lublinie, Lublin.

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Kozak K. 1994. Ogród Botaniczny UMCS. Streszczenia Międzynarodowego Sympozjum „Zagrożone i ginące gatunki roślin, ich ochrona i restytucja” oraz Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB, 7-9 czerwca 1994, Lublin: 1-2.
 2. Dąbrowska K., Franszczak-Byc M., Sawicki R. 1995. Metaplantacja i restytucja Echium russicum J.F. Gmel. i Iris aphylla L. Materiały 50 Zjazdu PTB „Szata roślinna Polski w procesie przemian”, 26 czerwca – 1 lipca 1995, Kraków: 77.
 3. Teske E. 1995. Edukacyjna i dydaktyczna rola ogrodów botanicznych. W: Pedrycz-Wrona M. (red.) Przygotowanie nauczycieli biologii i ochrony środowiska do samodzielnego rozwiązywania zadań dydaktycznych. Wyd. UMCS, Lublin. Komunikaty przedstawione w czasie IX Krajowej Konferencji dydaktyków biologii szkół wyższych, 14-17 września 1994, Lublin: 173-183.