Dział Systematyki Roślin

Różnorodność roślin uporządkowana w grupy o określonej hierarchii skupiona jest w Dziale Systematyki Roślin na powierzchni 0,8 ha. Inicjatorem powołania tego działu był prof. Dominik Fijałkowski, który w 1968 roku wytyczył szczegółowy plan i powierzył prowadzenie działu dr Wiesławie Krzaczek. Od października 1970 roku opiekunem Systematyki została mgr Maria Franszczak-Być, która w 1973 roku poprawiła układ rabat i znacznie powiększyła kolekcję. Od 2007 roku opiekę nad działem sprawuje dr Agnieszka Dąbrowska.

Od 1968 roku w Dziale Systematyki Roślin zgromadzono ponad 900 taksonów, które przedstawiono w układzie odzwierciedlającym ich naturalne pokrewieństwo, zgodnie z systemem Adolfa Englera (1844-1930). Jego naturalny (morfologiczny), ewolucyjny i polifiletyczny system klasyfikacji roślin odegrał dużą rolę w dziejach botaniki, obecnie w naszym Ogrodzie aktualizowany jest zgodnie z osiągnięciami współczesnej systematyki roślin. Paprotniki, rośliny nago- i okrytozalążkowe reprezentowane są przez 41 rzędów i 109 rodzin. Zapoznanie się z działem ułatwia tablica informacyjna wskazująca kierunek zwiedzania oraz tabliczki z nazwą rodziny przyporządkowane poszczególnym grupom roślin. Ponadto każda roślina opatrzona jest etykietą zawierającą nazwę łacińską i polską oraz zasięg geograficzny. Poszczególne poletka w dziale zajęte są przez rośliny należące do różnych rodzin. Ze względu na specyficzne wymagania siedliskowe roślin oraz na niewielką powierzchnię działu niemożliwe byłoby przedstawienie pełnego spektrum systemu A. Englera. I tak rośliny z rodziny grzybieniowatych (Nymphaeaceae) znajdują się w Dziale Roślin Wodnych i Bagiennych, a liczni przedstawiciele rodziny: orzechowatych (Juglandaceae), brzozowatych (Betulaceae), leszczynowatych (Corylaceae), bukowatych (Fagaceae), wiązowatych (Ulmaceae), kasztanowcowatych (Hippocastanaceae) oraz lipowatych (Tiliaceae) można poznać w Arboretum. Rośliny z klasy jednoliściennych rosną oddzielnie w poletkach przed szklarnią. Znajduje się tam 230 roślin należących do 22 rodzin.

Rośliny uprawiane w Dziale Systematyki głównie pochodzą ze strefy klimatu umiarkowanego, przy czym szczególnie bogata jest flora Europy i Azji. Około 30% roślin pochodzi z Północnej Ameryki. Największą część kolekcji (85%) stanowią wieloletnie rośliny zielne i częściowo zdrewniałe, 5% drzewa i krzewy głównie z rodziny różowatych (Rosaceae), oliwkowatych (Oleaceae), przewiertniowatych (Caprifoliaceae). Rośliny jednoroczne oraz pochodzące z cieplejszych stref klimatycznych (zimą przechowywane w szklarni) to pozostałe 10% zbioru. Znaczna część kolekcji pochodzi ze stanowisk naturalnych, co szczególnie podnosi jej wartość.

Dział systematyki służy szeroko pojętej dydaktyce - studentom oraz uczniom szkół o różnych poziomach nauczania, od podstawowego po akademicki. Zadaniem Działu jest pokazanie cech taksonomicznych poszczególnych jednostek systematycznych (klas, rzędów, rodzin, rodzajów) oraz przedstawienie zmienności w ich obrębie.

Kurator - dr Agnieszka Dąbrowska