Dział Roślin Ozdobnych „Nad Stawami”

W skład kolekcji wchodzi ponad 500 taksonów, a wśród nich 50% kultywarów o dużym znaczeniu dekoracyjnym. Największą część kolekcji stanowią liliowce - 230 taksonów, funkie - 37, astry krzaczaste - 23 oraz żurawki - 23. Na rabatach w pobliżu stawów rosną niskie, kobiercowe byliny wymagające słonecznego stanowiska tj. aster krzaczasty, bodziszek dalmacki, goździk siny, gęsiówka, płomyk szydlasty, smagliczka skalna, ubiorek wieczniezielony i żagwin. Wzdłuż ogrodzenia (na grobli miedzy większym stawem, a rzeką Czechówką) znajduje się rabata z wysokimi bylinami tj. płomyk wiechowaty, aster nowoangielski i nowobelgijski, makleja sercowata i rdest Weyricha. W zacienionych miejscach działu utworzono rabaty dla roślin cieniolubnych jak astilboides azjatycki, bergenia grubolistna, epimedium, funkia, parzydło leśne i rodgersja. W miejscach półcienistych i wilgotnych rosną różne taksony paproci, języczka pomarańczowa i Przewalskiego, rabarbar kędzierzawy i dłoniasty.

Kuratorzy: dr Maria Petrowicz (1969-1983), mgr inż. Ryszard Sawicki (1983-1995), mgr inż. Maria Zawadzka (1995-2000), dr Agnieszka Dąbrowska (od 2000 r.)