Publikacje 1996-2000

Publikacje w czasopismach recenzowanych i rozdziały w monografiach

 1. Franszczak-Być M., Sawicki R. (konsult.) 1996. Encyklopedia roślin ozdobnych. Wersja elektroniczna, Archi Studio Sp. z o.o. Warszawa oraz Pulsar electronics Radom.
 2. Kucharczyk M., Teske E. 1996. Active Protection of Extremely Small Populations of Plants - Primula vulgaris Hudson. Bulletin The Polish Academy of Sciences Biological Sciences. 44 (1-2): 121-125.
 3. Dąbrowska K., Franszczak-Być M., Sawicki R. 1997. Czynna ochrona gatunków roślin chronionych i ginących na Lubelszczyźnie. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów 6: 11-17.
 4. Dąbrowska K., Franszczak-Być M., Sawicki R. 1997. Żmijowiec czerwony w Czumowie nad Bugiem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (3): 87-89.
 5. Kwiatkowski M. 1997. Sposób odtworzenia zbiorników wodnych w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów 6: 49-53.
 6. Dąbrowska K., Franszczak-Być M., Sawicki R. 1998. Stanowisko pełnika europejskiego w Kraśniku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54 (2): 95-97.
 7. Dąbrowska K., Franszczak-Być M., Sawicki R. 1998. Kosaciec bezlistny na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54 (3): 108-112.
 8. Franszczak-Być M., Dąbrowska K. 1998. Dydaktyczna i społeczna działalność Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów 7: 47-51.
 9. Nowak T.J., Baran B., Bojaeczuk T., Dąbrowski K., Gawryś W., Grzeszczak-Nowak H., Jerzak E., Kałuża A., Kazimierska K., Kozłowska-Kalisz J., Kukier-Wyrwicka M., Lenard E, Lorenc K., Marczewski A., Marczyński S., Nawrocka-Grześkowiak U., Olejnik B., Piórecki J., Pudełek E., Sawicki R., Sęktas J., Sęktas S., Sochacka M., Swiłło Ł., Szmit B., Szmit J., Tumiłowicz J., Wałaszewski W., Wdowicka H., Wiśniowska S., Wyrwicki D., Ziemba K. 1999. Index Plantarum Polskich Kolekcji Dendrologicznych. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom 5. Zeszyt 1. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2153. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 10. Teske E., Snieżko R., Chudzik B., Szymczak G. 1999. Chasmogamia czy kleistogamia u Impatiens: balsamina, glandulifera, noli-tangere, wallerana ?. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 6: 67-74.
 11. Dąbrowska K., Franszczak-Być M., Sawicki R. 2000. Rozmieszczenie i reintrodukcja kosaćca bezlistnego na Lubelszczyźnie. W: J. Łętowskiego (red.) Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku Krajobrazowego i jego najbliższych okolic, 63-66. Wyd. UMCS, Lublin.
 12. Fijałkowski D., Kwiatkowski M. 2000. Wkład Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie w poznanie, rozmieszczenie, ekologii, zagrożenia oraz ochronę roślin naczyniowych na Lubelszczyźnie. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów 9: 5-14.
 13. Franszczak-Być M., Dąbrowska K., Kwiatkowski M., Sawicki R. 2000. Wzbogacenie populacji wielosiłu błękitnego w Kaczych Dołach koło Lublina. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów 9: 77-80.
 14. Franszczak-Być M., Dąbrowska K. 2000. Formy edukacji przyrodniczej w Ogrodzie Botanicznym UMCS. W: Zemanek B. (red.) PRZYRODA-NAUKA-KULTURA Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku, 261-262. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 15. Dąbrowska K., Franszczak-Być M. 2000. Nowe stanowiska rojnika pospolitego Jovibarba sobolifera ssp. typicum w zachodniej części Lubelszczyzny. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (4): 73-75.
 16. Franszczak-Być M., Dąbrowska K. 2000. Nowe stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Lubelszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (5): 115-118.
 17. Sawicki B., Kwiatkowski M. 2000. Walory florystyczne i krajobrazowe skalno-stepowego rezerwatu w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i zbiorów 9: 81-83.

Przewodniki i ścieżki dydaktyczne

 1. Dąbrowska K., Franszczak-Byc M., Jarocka M. (red.), Sawicki R., Zawadzka M. 1996. Tajemniczy ogród. Zabawa dydaktyczna dla najmłodszych. Wyd. UMCS, Lublin.
 2. Jarocka M. (red.), Różycka M. 1996. Roślinna jadłodajnia. Zabawa dydaktyczna dla najmłodszych (oprac. kolekcji jabłoni Z. Trębaczewska-Smutek). Wyd. UMCS, Lublin.
 3. Jarocka M. (red.), Różycka M. 1996. Zapachy roślin. Zabawa dydaktyczna dla najmłodszych. Wyd. UMCS, Lublin.
 4. Teske E. 1996. Szklarnie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Wyd. UMCS, Lublin.
 5. Czarnecka B., Dybkowska M., Gajuś-Lankamer E., Jarocka M., Mela S., Pedryc-Wrona M., Samonek-Miciuk E., Sawicki R., Teske E. 1997. Ogród Botaniczny UMCS. Przewodnik dydaktyczny. Wyd. UMCS, Lublin.
 6. Jarocka M. (red.), Teske E. 1997. Dżungla i pustynia. Zabawa dydaktyczna dla najmłodszych. Wyd. UMCS, Lublin.
 7. Jarocka M. (red.), Trębaczewska-Smutek Z. 1997. Barwy jesieni. Zabawa dydaktyczna dla najmłodszych. Wyd. UMCS, Lublin.
 8. Chmielewski J.T., Płecha R., Sawicki R. 1998. Ścieżka dydaktyczna Gołąb-Niebrzegów-Borysów. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Wojewoda Lubelski, Nadleśnictwo Puławy. AWR ‘Magic’, Lublin-Puławy-Warszawa.

Wydanie książkowe

 1. Franszczak-Być M., Sawicki R., Dąbrowska K., Jarocka M., Różycka M., Stropek I., Trębaczewska-Smutek Z., Zawacka M., Teske E., Kwiatkowski M., Misztal K., Bednarz E. 2000. Ogród Botaniczny UMCS. Przewodnik fenologiczny (praca zbior. pod red. Dąbrowska K., Franszczak-Być M., Jarocka M.). Wyd. UMCS, Lublin.

 

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Teske E., Snieżko R., Szymczak (Kwasik) G., Chudzik B., Pietrusiewicz J. 1997. Pollination and fertilization in 3 species Impatiens: balsamina, wallerana, New-Guinea. Materiały VIII Konferencji Embriologów Roślin z Polski, Czech i Słowacji, 16-18 września 1997, Gdańsk: 85.
 2. Teske E., Szymczak (Kwasik) G., Chudzik B., Snieżko R. 1997. Biologia kwitnienia 3. tropikalnych gatunków Impatiens: balsamina, wallerana, New-Guinea. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”, 13-14 listopada 1997, Lublin: 5-15.
 3. Dąbrowska K., Franszczak-Być M. 1998. Wzbogacenie populacji Polemonium caeruleum w projektowanym rezerwacie „Dyskie Łąki”. Materiały 51 Zjazdu PTB „Botanika Polska u progu XXI wieku” ,15-19 września 1998, Gdańsk: 107.
 4. Franszczak-Być M., Dąbrowska K. 1998. Niektóre z zagrożonych stanowisk Jovibarba sobolifera z zach. części Lubelszczyzny. Materiały 51 Zjazdu PTB „Botanika Polska u progu XXI wieku”, 15-19 września 1998, Gdańsk: 148.
 5. Kwiatkowski M. 1999. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie i jego udział w Polskich Kolekcjach Dendrologicznych. Materiały Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Ochrona drzew w krajobrazie kulturowym i przyrodniczym Lubelszczyzny”, 1-3 października 1999, Lublin: 25-34.
 6. Teske E., Snieżko R., Chudzik B., Szymczak G. 1999. Chasmogamia czy kleistogamia u Impatiens: balsamina, glandulifera, noli-tangere, wallerana?. Streszczenia II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologia kwitnienia, nektarowania i zapylania roślin”, 9-10 listopada 1999, Lublin.
 7. Dąbrowska K., Franszczak-Być M., Kwiatkowski M., Sawicki R. 2000. Renaturalizacja stosunków ekologicznych w rejonie Jeziora Piskory. Streszczenia Konferencji Naukowej „Rola ogrodów botanicznych we współczesnym świecie”, 7-8 września 2000, Poznań - Ciążeń.
 8. Fijałkowski D., Kwiatkowski M. 2000. Wkład Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w poznanie rozmieszczenia, ekologii, zagrożenia oraz ochronę roślin naczyniowych na Lubelszczyźnie. Streszczenia XXXI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Rola ogrodów botanicznych w zachowaniu bioróżnorodności roślin”, 24-27 maja 2000, Lublin.
 9. Franszcak-Być M., Sawicki R., Dąbrowska K. 2000. Wielosił błękitny w Kaczych Dołach koło Lublina. Streszczenia XXXI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Rola ogrodów botanicznych w zachowaniu bioróżnorodności roślin”, 24-27 maja 2000, Lublin.
 10. Sawicki B., Kwiatkowski M. 2000. Flora muraw kserotermicznych skalno-stepowego rezerwatu „Skorocice”. Streszczenia XXXI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Rola ogrodów botanicznych w zachowaniu bioróżnorodności roślin”, 24-27 maja 2000, Lublin.
 11. Sawicki B., Misztal K. 2000. Kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) - cenny gatunek stepu łąkowego. Streszczenia XXXI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Rola ogrodów botanicznych w zachowaniu bioróżnorodności roślin”, 24-27 maja 2000, Lublin.
 12. Sawicki R., Franszczak-Być M., Dąbrowska K. 2000. Walory przyrodnicze wybranych rezerwatów okolic Chełma. Streszczenia XXXI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Rola ogrodów botanicznych w zachowaniu bioróżnorodności roślin”, 24-27 maja 2000, Lublin.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Teske E. 1996. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiadomości Uniwersyteckie 7/41: 14-18.
 2. Szymczak G. 2000. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie. Świat kaktusów 34 (1-2): 81-83.