Zasady udostępniania

 1. Udostępnianie księgozbioru wyłącznie na miejscu - pracownikom i studentom lubelskich uczelni oraz innym zainteresowanym - na podstawie dowodu osobistego.
 2. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać po uzgodnieniu telefonicznym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

Realizowane zadania

 1. Gromadzenie literatury i czasopism zgodnie z profilem biblioteki.
 2. Bieżące udzielanie informacji dotyczące zbiorów biblioteki.

Profil zbiorów

Biblioteka Ogrodu Botanicznego gromadzi księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk przyrodniczych. W zbiorach biblioteki posiadamy wiele tytułów czasopism, między innymi:

 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae (1966–1993),
 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (1961–2005),
  „Sectio C - BIOLOGIA”,
 • Arboretum Kórnickie (1964–1999),
 • Biuletyn Ogrodów Botanicznych i Zbiorów (1992–2007),
 • Candollea (1922–1988),
 • Chrońmy Przyrodę Ojczystą (od 1966 r.),
 • Wiadomości Botaniczne (1962–2008),
 • Wiadomości Ekologiczne (1973–2007).

Bibliotekarz prowadzący:

mgr inż. Joanna Danieluk

tel. 81 7434900,  81 7434945,  81 7426701
e-mail
joanna.danieluk@mail.umcs.pl

Adres:
Ogród Botaniczny UMCS
Biblioteka
ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin