Publikacje 2013

Wydanie książkowe

 1. Szymczak G. (red.), Chernetskyy M., Dąbrowska A., Sawicki R. 2013. Zobacz, poznaj i pomóż je chronić. Polskie rośliny chronione, rzadkie i zagrożone – ścieżka edukacyjna w Ogrodzie Botanicznym UMCS / Look, explore and help protect. Polish protected, rare and endangered plants – an educational path in the UMCS Botanical Garden. Wydawnictwo UMCS, Lublin. ss. 184.

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Dąbrowska A. 2013. Evaluation of the decorative value of wild-grown Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina in the southeastern part of Poland. Folia Horticulturae 25 (1): 13-19.
 2. Dąbrowska A. 2013. Gatunki z grupy Festuca rubra agg. (Poaceae) w południowo-wschodniej części Polski / Species from the group of Festuca rubra agg. (Poaceae) in the south-eastern part of Poland. Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 20 (2): 177-184.
 3. Dąbrowska A., Sawicki B. 2013. Analysis of genetic similarity of Festuca rubra L. and Festuca nigrescens Lam. sub-populations of the south-eastern part of Poland. Acta Agrobotanica 66 (2): 53-60.
 4. Denisow B., Antoń S., Szymczak G. 2013. The flowering, pollen production, and insect visitors in the ornamental shrub Potentilla fruticosa L. (Rosaceae). Journal of Apicultural Science 57 (1): 95-106.
 5. Najda A., Rysiak K., Gantner M., Świca K., Klepacka J., Rodkiewicz T. 2013. Antyoksydacyjne właściwości owoców wybranych gatunków i odmian róż. Episteme 21 (2): 225-232.
 6. Trejgell A., Chernetskyy M., Podlasiak J., Tretyn A. 2013. An efficient system for regenerating Taraxacum pieninicum Pawł. from seedling explants. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55 (1): 73-79.
 7. Żuraw B., Rysiak K., Szymczak G. 2013. Ecology and morphology of the flowers of Hepatica nobilis Schreb. (Ranunculaceae). Modern Phytomorphology 4: 39-43.

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Chernetskyy M. 2013. Heterophylly in the group Proliferae of the genus Kalanchoë (Crassulaceae). Materials of VI International conference Young Scientists “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 150th anniversary from the birth of famous botanist Vladimir Lipskiy, 13-17 May 2013, Odessa: 151.
 2. Chernetskyy M., Sawicki R., Dąbrowska A., Szymczak G. 2013. Ex situ conservation of xerothermic grassland species originating from the Lublin region in the UMCS Botanical Garden, Lublin, Poland. Book of abstracts 10th European Dry Grassland Meeting “When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands”, 24-31 May 2013, Zamość, Poland: 37.
 3. Chernetskyy M., Sawicki R., Szymczak G. 2013. Roślinność Bieszczad w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Materiały XLII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce „Kierunki i możliwości rozwoju ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce XXI w.”, 19-21 września 2013, Kraków: 33-34.
 4. Chernetskyy M., Sawicki R., Szymczak G., Dąbrowska A. 2013. Conservation of protected, endangered, and rare species of the Polish flora at the UMCS Botanical Garden. Abstracts of the International Conference “Ex situ conservation of plants – problems and solutions”, 23-25 January 2013, Poznan: 28.
 5. Chernetskyy M., Sawicki R., Szymczak G., Franszczak-Być M. 2013. Genus Paeonia L. in the collection of the UMCS Botanical Garden in Lublin. Book of Abstracts of the 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October 2013, Lublin: 87.
 6. Dąbrowska A.,  Kwiatkowski M.,  Szymczak G.  2013.  Zmiany składu florystycznego w odtworzonych zbiornikach wodnych w Ogrodzie Botanicznym UMCS w latach 1997-2012. Materiały Trzeciej Ogólnopolskiej Konferencji „Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych”, 26-27 września 2013, Janów Lubelski: 46.
 7. Misiurek D., Szymczak G. 2013. Dział Roślin Użytkowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Materiały XLII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce „Kierunki i możliwości rozwoju ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce XXI w.”, 19-21 września 2013, Kraków: 31-32.
 8. Och A., Och M., Szymczak G., Kocki J., Bogucka-Kocka A. 2013. Cytometric analysis of apoptosis induced by berberine in CCRF/CEM cell line. Book of Abstracts of the 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October 2013, Lublin: 176.
 9. Och M., Och A., Szymczak G., Kocki J., Bogucka-Kocka A. 2013. Analysis of apoptosis in human leukemia cell line, after Juniperus scopulorum Sarg. extract treatment by means of flow cytometry. Book of Abstracts of the 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October 2013, Lublin: 177.
 10. Orłowska M., Staszek D., Sajewicz M., Szymczak G., Waksmundzka-Hajnos M., Kowalska T. 2013. A comparison of total phenolic acids in different thyme (Thymus L.) species by means of TLC. Book of Abstracts of the 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October 2013, Lublin: 185.
 11. Rysiak K. 2013. Developmental biology of Carex humilis L. (Cyperaceae) in ex situ conditions. Materials of VI International conference Young Scientists “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 150th anniversary from the birth of famous botanist Vladimir Lipskiy, 13-17 May 2013, Odessa: 155-156.
 12. Rysiak K., Hetman J. 2013. Assessment of the decorative value of selected groundcover species from the family Asteraceae. Book of Abstracts of the 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October 2013, Lublin: 202.
 13. Rysiak K., Szymczak G. 2013. Cannas in the collection of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Book of Abstracts of the 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October 2013, Lublin: 203.
 14. Sawicki R., Chernetskyy M., Szymczak G. 2013. Exposition of forest communities of the Lublin region at the UMCS Botanical Garden. Abstracts of the International Conference “Ex situ conservation of plants – problems and solutions”, 23-25 January 2013, Poznan: 47. 
 15. Sawicki R., Chernetskyy M., Szymczak G. 2013. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie ośrodkiem czynnej ochrony Echium russicum J.F. Gumel. w Polsce. Materiały XLII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce „Kierunki i możliwości rozwoju ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce XXI w.”, 19-21 września 2013, Kraków: 35-36.
 16. Sawicki R., Szymczak G. 2013. Drzewa i krzewy z kolekcji kórnickiej w dendroflorze Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Materiały Konferencji Naukowej „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” połączona z obradami Jubileuszu 80-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, 21-23 października 2013, Kórnik-Poznań: 229.
 17. Sawicki R., Szymczak G. 2013. Sweet shrub (Calycanthus L.) in the UMCS Botanical Garden in Lublin – its values and importance. Book of Abstracts of the 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October 2013, Lublin: 205.
 18. Staszek D., Orłowska M., Wróbel M.S., Rzepa J., Szymczak G., Kowalska T., Waksmundzka-Hajnos M. 2013. Investigation of the efficiency of the volatile fraction isolation techniques and a comparison of the composition of these fractions for eighteen thyme (Thymus L.) species by use of HS-GC-MS. Book of Abstracts of the 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October 2013, Lublin: 213-214.
 19. Sulborska A., Szymczak G., Weryszko-Chmielewska E., Żuraw B., Misiurek D. 2013. Comparison of flower attractiveness and petal micromorphology in four species of rose (Rosa L.). Book of Abstracts of the 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October 2013, Lublin: 222-223.
 20. Szymczak G., Sawicki R., Chernetskyy M., Dąbrowska A. 2013. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie jako ośrodek ochrony ex situ gatunków chronionych i rzadkich Lubelszczyzny. Materiały XLII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce „Kierunki i możliwości rozwoju ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce XXI w.”, 19-21 września 2013, Kraków: 24-25.
 21. Trębaczewska-Smutek Z. 2013. New medicinal plants from the family Lamiaceae in the collection of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Book of Abstracts of the 3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16-18 October 2013, Lublin: 229-230.

 Artykuły popularnonaukowe

 1. Rysiak K., Żuraw B. 2013. Rannik zimowy – wczesnowiosenne źródło pożytku dla owadów. Pszczelarstwo 3: 16-17.
 2. Szymczak G. 2013. Noc Biologów w Ogrodzie Botanicznym. Wiadomości Uniwersyteckie 2/192: 43.
 3. Szymczak G. 2013. Roślina – źródłem materiału badawczego. Wiadomości Uniwersyteckie 10/200: 35.
 4. Szymczak G. 2013. Wzmocnienie populacji żmijowca czerwonego. Wiadomości Uniwersyteckie 9/199: 47.
 5. Szymczak G., Chernetskyy M. 2013. Feeria barw w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Wiadomości Uniwersyteckie 6/196: 47-48.