Publikacje 2012

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Chernetskyy M. 2012. The role of morpho-anatomical traits of the leaves in the taxonomy of Kalanchoideae Berg. subfamily (Crassulaceae DC.). Modern Phytomorphology 1: 15-18.
 2. Dąbrowska A. 2012. Morpho-anatomical structure of the leaves of Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina in the ecological aspect. Modern Phytomorphology 1: 19-22.
 3. Dąbrowska A. 2012. Flowering phenology and pollen seasons of Corylus spp. in Lublin (Poland), 2008-2011. Acta Agrobotanica 65 (3): 13-24.
 4. Dąbrowska A., Kaszewski B.M. 2012. The relationship between flowering phenology and pollen seasons of Alnus Miller. Acta Agrobotanica 65 (2): 57-66.
 5. Nurzyńska-Wierdak R., Bogucka-Kocka A., Sowa I., Szymczak G. 2012. The composition of essential oil from three ecotypes of Origanum vulgare L. ssp. vulgare cultivated in Poland. Farmacia 60 (4): 571-577. 
 6. Pacek A., Stpiczyńska M., Davies K.L., Szymczak G. 2012. Floral elaiophore structure in four representatives of the Ornithocephalus clade (Orchidaceae: Oncidiinae). Annals of Botany 110 (4): 809-820.
 7. Trejgell A., Dąbrowska A., Tretyn A. 2012. Micropropagation and influence of in vitro culture on development of Cirsium pannonicum (L. f.) Link regenerants. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 11 (5): 81-90. 

 Ekspertyza

 1. Szymczak G., Sawicki R., Chernetskyy M. 2012. Stan populacji żmijowca czerwonego Echium russicum i perspektywy ochrony jego siedlisk na Lubelszczyźnie w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, w ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka” (LIFE08NAT/PL/000513). RDOŚ, Lublin: 16 str.

 Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Chernetskyy M., Weryszko-Chmielewska E. 2012. Tannin cells in the leaf structure in plants from the genus Kalanchoë Adans. Proceeding of the 2nd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 18-20 October 2012, Lublin: 124.
 2. Cwener A., Wójcicka A., Dąbrowska A. 2012. Gatunki z grupy Festuca ovina agg. na obszarze Działów Grabowieckich (Wyżyna Lubelska, Polska). Streszczenia X Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego „Biologia Traw”, 15-16 listopada 2012, Kraków: 60.
 3. Dąbrowska A. 2012. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina w południowo-wschodniej części Polski. Streszczenia X Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego „Biologia Traw”, 15-16 listopada 2012, Kraków: 61.
 4. Dąbrowska A., Sawicki R., Chernetskyy M., Szymczak G., Rysiak K. 2012. Dye-bearing plants in the collections of the UMCS Botanical Garden. Proceeding of the 2nd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 18-20 October 2012, Lublin: 134.
 5. Rysiak K., Hetman J. 2012. Characteristics of growth and development of selected representatives of the family Asteraceae used as groundcover plants. Proceeding of the 2nd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 18-20 October 2012, Lublin: 307.
 6. Rysiak K., Hetman J. 2012. Comparison of growth and development of representatives of the family Caryophyllaceae. Proceeding of the 2nd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 18-20 October 2012, Lublin: 308.
 7. Rysiak K., Żuraw B. 2012. Flowering and flower pollinator visitation in alpine thyme (Thymus alpestris Tausch ex A. Kern.). Proceeding of the 2nd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 18-20 October 2012, Lublin: 309.
 8. Sawicki R., Szymczak G. 2012. Sumac (Rhus) adorns, burns, and heals. Proceeding of the 2nd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 18-20 October 2012, Lublin: 313.
 9. Sawicki R., Szymczak G. 2012. Trees and shrubs from warmer climatic zones in the UMCS Botanical Garden in Lublin. Proceeding of the International Congress of the Polish Dendrology Society Scientific Conference “Trees and shrubs in the landscape and material culture of West Pomerania and Brandenburg”, 6-8 September 2012, Szczecin: 50-51.
 10. Szymczak G., Rysiak K., Czernecki M., Dąbrowska A., Sawicki R. 2012. Representatives of the genus Rosa L. in the collections of the UMCS Botanical Garden. Proceeding of the 2nd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 18-20 October 2012, Lublin: 334.
 11. Trejgell A., Podlasiak J., Chernetskyy M., Tretyn A. 2012. Micropropagation of Taraxacum pieninicum Pawł., a rare and endangered plant. Proceeding XIII Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference  “Plant cell – the objective of genetic and physiological manipulations”, 24-27 September 2012, Rogów. BioTechnologia (Journal of Biotechnology, Computationl Biology and Bionanotechnology) 93 (2) supplement: 178.
 12. Winiarczyk K., Skrzypczak K., Chernetskyy M. 2012. Investigations of the germination energy in Allium victorialis seeds. Proceeding of the 2nd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 18-20 October 2012, Lublin: 354.
 13. Żuraw B., Czyżewska R., Rysiak K., Chernetskyy M. 2012. Blooming biology and visitation by pollinating insects of the snowdrop (Galanthus nivalis L.) flowers. Proceeding of the 2nd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 18-20 October 2012, Lublin: 374.
 14. Żuraw B., Czyżewska R., Rysiak K., Chernetskyy M. 2012. Flowering, nectar secretion and pollening of the spring snowflake (Leucojum vernum L.) flowers. Proceeding of the 2nd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 18-20 October 2012, Lublin: 375.

 Materiały szkoleniowe

 1. Rysiak K. 2012. Obsadzenie skarp i terenów wymagających rekultywacji. W: Kopacki M. (red.) Kurs gospodarzy terenów zieleni. Materiały szkoleniowe, 12-16 marca 2012, Lublin: 55-57. Wyd. SITO, Lublin.

 Artykuły popularnonaukowe

 1. Czarnecka B.,  Szymczak G.  2012.  Z  historii  Oddziału  Lubelskiego  Polskiego  Towarzystwa  Botanicznego.  Aktualności UP w Lublinie 2/62: 12.
 2. Dąbrowska A., Szymczak G. 2012. Rośliny użytkowe w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UMCS. Wiadomości Uniwersyteckie 6/186: 30-31.