"Ogród Biblijny"

Kolekcja Roślin Biblijnych powstała w 2003 roku według pomysłu i z inicjatywy mgr Krystyny Dąbrowskiej (kurator kolekcji w latach 2003–2011). W 2013 r. kolekcja częściowo zmieniła lokalizację i została w znacznym stopniu przebudowana przez inż. Andrzeja Wąciora (kurator kolekcji w latach 2011-2017). Na przełomie lat 2017/2018 kolekcja roślin biblijnych została zrewitalizowana, a opiekę nad nią przejęła mgr inż. Marta Sapko.

Obecnie całość kolekcji skoncentrowana jest na tyłach szklarni. Ta kameralna i stosunkowo niewielka powierzchnia pomaga stworzyć specyficzny klimat, jaki powinien towarzyszyć takiemu miejscu.

Do „Ogrodu Biblijnego” wchodzimy przez ukrytą w zieleni, symboliczną bramę, na której widnieje tabliczka  z cytatem: 

„Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia,
a mało jest takich, którzy ją znajdują.” (MT 7,14)

Wnętrze otoczone jest ze wszystkich stron roślinami, dla których tło stanowią zimozielony żywopłot, głazy piaskowca oraz rozciągająca się wzdłuż ściany szklarni, drukowana na płótnie, panorama Jerozolimy.

W centralnej części zakątka, w obszernych drewnianych skrzyniach ustawionych na planie krzyża, posadzono siedem głównych gatunków biblijnych, do których należą: pszenica (Triticum aestivum), jęczmień (Hordeum vulgare), winorośl (Vitis vinifera), drzewo figowe (Ficus carica), drzewo granatowe (Punica granatum), oliwka (Olea europea) i palma daktylowa (Phoenix dactylifera).

Większość biblijnych przypowieści nawiązuje do konkretnego gatunku, precyzyjnie określając nazwę rośliny. Istnieją również takie, w których kwestia, jaka roślina może kryć się pod nazwą gorejącego krzewu, niebieskiej manny czy korony cierniowej, pozostaje przedmiotem sporów. W prezentowanych w naszej kolekcji taksonach znajdują się rośliny z obydwu wspomnianych grup. Są tu zarówno byliny, krzewy czy drzewa dobrze znane nam na co dzień, jak również takie, które stanowią ciekawostki z pogranicza geografii, historii czy kulturoznawstwa.

Poszczególne okazy opatrzone są informacją o nazwie gatunku i jego przynależności taksonomicznej, a etykiety z wybranymi cytatami mają przybliżyć odwiedzającym gościom okoliczności, w jakich dana roślina wspomniana została w Biblii.

„Ogród Biblijny” to idealne miejsce, aby obejrzeć i poznać interesujące gatunki roślin, odpocząć, przysiadając na ławeczce ocienionej rozłożystymi konarami i wsłuchując się w szum wody, przelewającej się z pobliskiej amfory, przynajmniej częściowo przywrócić pamięć o wydarzeniach, o których jest mowa na kartach Pisma Świętego.

Kurator - mgr inż. Marta Sapko