Publikacje 2015

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Brzezicka E., Karwowska K., Kozieradzka-Kiszkurno M., Chernetskyy M. 2015. Leaf micromorphology of Kalanchoë laciniata (Crassulaceae). Modern Phytomorphology 8: 49-52.
 2. Dąbrowska A., Chernetskyy M., Szymczak G. 2015. Water and wetland plants in the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Monographs of Botanical Gardens 2: 139-149.
 3. Dresler S., Kubrak T., Bogucka-Kocka A., Szymczak G. 2015. Determination of shikonin and rosmarinic acid in Echium vulgare L. and Echium russicum J.F. Gmel. by capillary electrophoresis. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 38 (6): 698-701.
 4. Hawrył M., Niemiec M., Słomka K., Waksmundzka-Hajnos M., Szymczak G. 2015. Two-dimensional micro-TLC phenolic fingerprints of selected Mentha sp. on cyano-bonded polar stationary phase. Journal of Chromatographic Science 54 (1): 64-69.
 5. Hawrył M., Skalicka-Woźniak K., Świeboda R., Niemiec M., Stępak K., Waksmundzka-Hajnos M., Hawrył A., Szymczak G. 2015. GC-MS fingerprints of mint essential oils. Open Chemistry 13 (1): 1326-1332.
 6. Hawrył M., Świeboda R., Hawrył A., Niemiec M., Stępak K., Waksmundzka-Hajnos M., Szymczak G. 2015. Micro two-dimensional thin-layer chromatography and chemometric analysis of essential oils from selected Mentha species and its application in herbal fingerprinting. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 38 (20): 1794-1801.
 7. Karwowska K., Brzezicka E., Kozieradzka-Kiszkurno M., Chernetskyy M. 2015. Anatomical structure of the leaves of Crassula cordata (Crassulaceae). Modern Phytomorphology 8: 53-54.
 8. Kubrak T., Dresler S., Szymczak G., Bogucka-Kocka A. 2015. Rapid determination of coumarins in plants by capillary electrophoresis. Analytical Letters 48 (18): 2819-2832.
 9. Orlowska M., Kowalska T., Sajewicz M., Jesionek W., Choma I., Majer-Dziedzic B., Szymczak G., Waksmundzka-Hajnos M. 2015. A comparison of antibacterial activity of selected thyme (Thymus) species by means of the dot blot test with direct bioautographic detection. Journal of AOAC International 98 (4): 871-875.

Ekspertyza

 1. Chernetskyy M., Sawicki R., Szymczak G. 2015. Stan populacji szczodrzeńca zmiennego Chamaecytisus albus oraz perspektywy ochrony gatunku i jego siedlisk na Lubelszczyźnie. Opracowano w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny” Nr 520/2014Wn-03/OP-XN-02/D współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. RDOŚ, Lublin: 30 str. 

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Bogucka-Kocka A., Szymczak G. 2015. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka… . Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji „Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych” w ramach XLIV Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS, 9-11 czerwca 2015, Lublin: 20-21.
 2. Chernetskyy M. 2015. Rośliny z rodzaju Kalanchoë dla zdrowia i urody. Księga streszczeń II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii”, 16-17 kwietnia 2015, Lublin: 115.
 3. Chernetskyy M., Dąbrowska A., Sawicki R., Szymczak G. 2015. Stan kolekcji roślin chronionych flory rodzimej w Ogrodzie Botanicznym UMCS po ostatnich zmianach prawnych w Polsce. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji „Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych” w ramach XLIV Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS, 9-11 czerwca 2015, Lublin: 43-45.
 4. Chernetskyy M., Dąbrowska A., Trejgell A. 2015. Rośliny z in vitro wybranych polskich, chronionych i zagrożonych gatunków z rodziny Compositae w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji „Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych” w ramach XLIV Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS, 9-11 czerwca 2015, Lublin: 41-43.
 5. Chernetskyy M., Kiełtyka-Dadasiewicz A. 2015. Ogrody botaniczne jako ośrodki gromadzenia gatunków roślin kosmetycznych. Księga streszczeń II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii”, 16-17 kwietnia 2015, Lublin: 116-117.
 6. Chernetskyy M., Szymczak G., Dąbrowska A., Sawicki R. 2015. Species from the Polish Red Data Book of Plants in the collections of the Botanical Garden of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Book of Abstracts: 2nd International Conference ex situ conservation of plants – problem and solutions, 8th International Conference of Botanical Gardens from the Baltic Sea region, XLIV Conference of the Botanical Gardens and Arboreta in Poland for the 90 years of the Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznan, 9-13 September 2015, Poznan: 38.
 7. Chernetskyy M., Weryszko-Chmielewska E. 2015. Succulence and strength of leaves in the genus Kalanchoë (Crassulaceae). Book of Abstracts of the International Scientific Conference “Horticulture in shaping life quality” and 45th Jubilee of Faculty of Horticulture and Landscape Architecture University of Life Sciences in Lublin, 18-19 June 2015, Lublin: 157.
 8. Dąbrowska A., Chernetskyy M., Sawicki R., Rysiak K., Szymczak G. 2015. Znaczenie pszczelarskie gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich flory polskiej w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Materiały 52 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 11-12 marca 2015, Puławy: 64-65.
 9. Dąbrowska A., Chernetskyy M., Sawicki R., Szymczak G. 2015. Flora Polski źródłem roślin kosmetycznych. Księga streszczeń II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii”, 16-17 kwietnia 2015, Lublin: 111.
 10. Dąbrowska A., Sawicki R. 2015. Fenologia kwitnienia wybranych taksonów lipa (Tilia L.). Materiały 52 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 11-12 marca 2015, Puławy: 66-67.
 11. Dresler S., Jadwiszczok K., Szymczak G., Chernetskyy M., Wójcik M., Stanisławski G., Hanaka A., Tukiendorf A. 2015. Plants from the Boraginaceae family as a source of biologically active compounds. Book of Abstracts of the 4rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 20-23 September 2015, Lublin: 98.
 12. Kiełtyka-Dadasiewicz A., Chernetskyy M., Krochmal-Marczak B., Ludwiczak A. 2015. Różnorodność botaniczna i użytkowa roślin z rodzaju Mentha oraz ich znaczenie w kosmetologii. Księga streszczeń II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii”, 16-17 kwietnia 2015, Lublin: 120-121.
 13. Kopacki M., Rysiak K. 2015. Fungi infected Cleome in flower beds. Book of Abstracts of the International Scientific Conference “Horticulture in shaping life quality” and 45th Jubilee of Faculty of Horticulture and Landscape Architecture University of Life Sciences in Lublin, 18-19 June 2015, Lublin: 171.
 14. Maciorowski B., Książek M. 2015. Edukacja przyrodnicza dla najmłodszych prowadzona w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Abstrakty warsztatów „Edukacja w Ogrodach Botanicznych”, 16-14 kwietnia 2015, Ogród Botaniczny UAM, Poznań: 16.
 15. Puchalski J., Wiland-Szymańska J., Szymczak G., Kozioł C., Galej K., Matynia D., Kojs P. 2015. A seed bank network in Poland as a result of the FlorNatur ROBiA project. Book of Abstracts: 2nd International Conference ex situ conservation of plants – problem and solutions, 8th International Conference of Botanical Gardens from the Baltic Sea region, XLIV Conference of the Botanical Gardens and Arboreta in Poland for the 90 years of the Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznan, 9-13 September 2015, Poznan: 52-53.
 16. Puchalski J., Wiland-Szymańska J., Szymczak G., Kozioł C., Galej K., Matynia D., Kojs P. 2015. The Seed Bank Network in Poland as a result of the FlorNatur ROBiA project. Book of Abstracts of the Seventh European Botanic Gardens Congress - Eurogard VII “European Botanic Gardens in the Decade on Biodiversity Challenges and responsibilities in the countdown towards 2020”, 6-10 July 2015, Paris: 52-53. 
 17. Rysiak K. 2015. Biologia kwitnienia 20 gatunków roślin okrywowych w kolekcji Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Materiały 52 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 11-12 marca 2015, Puławy: 69.
 18. Rysiak K., Hetman J. 2015. Attractiveness of selected groundcover plants. Book of Abstracts of the International Scientific Conference “Horticulture in shaping life quality” and 45th Jubilee of Faculty of Horticulture and Landscape Architecture University of Life Sciences in Lublin, 18-19 June 2015, Lublin: 143.
 19. Rysiak K., Kopacki M. 2015. Titonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake – roślina do nasadzeń w terenach zurbanizowanych. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji „Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych” w ramach XLIV Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS, 9-11 czerwca 2015, Lublin: 53-54.
 20. Rysiak K., Żuraw B. 2015. Gatunki z rodzaju Sedum – atrakcyjne rośliny ozdobne i cenny pożytek dla owadów. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji „Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych” w ramach XLIV Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji Jubileuszu 50-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS, 9-11 czerwca 2015, Lublin: 54-56.
 21. Sawicki R., Dąbrowska A., Szymczak G. 2015. Zapobieganie powstawaniu blizn po oparzeniu roślinami. Księga streszczeń II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii”, 16-17 kwietnia 2015, Lublin: 110.
 22. Siłuch M., Dąbrowska A., Bartoszek K. 2015. Początek okresu wegetacyjnego obserwowany na podstawie danych teledetekcyjnych i pojawów fenologicznych wybranych roślin. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji „Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko – rozwój – innowacyjność)”, w ramach XXXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Agrometeorologów i Klimatologów z udziałem gości zagranicznych, 14-16 września 2015, Kraków.
 23. Strzemski M., Agacka-Mołdoch M., Czubacka A., Sowa I., Wójciak-Kosior M., Świeboda R., Chernetskyy M. 2015. Comparative study of pentacyclic triterpenes content in Carlina acaulis plants obtained from field cultivation and in vitro cultures. Book of Abstracts of the 4rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 20-23 September 2015, Lublin: 192.
 24. Strzemski M., Agacka-Mołdoch M., Sowa I., Wójciak-Kosior M., Wujec M., Szymczak G. 2015. Composition of Carlina acaulis, Carlina acanthifolia and Carlina onopordifolia rood essential oil. Book of Abstracts of the 4rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 20-23 September 2015, Lublin: 193-194.
 25. Wójciak-Kosior M., Sowa I., Zapała K., Szymczak G. 2015. Eppect of pH and temperature on hydrolysis of soy isoflavones. Book of Abstracts of the 4rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 20-23 September 2015, Lublin: 217.

Artykuł popularnonaukowy

 1. Czarnecki S., Dąbrowska A., Szymczak G., Chabudziński Ł. 2015. Interaktywny Botanik w ArcGIS Online. ArcanaGIS 15: 38-41.