Publikacje 1971-1980

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Wolter J. 1971. Stosunki geobotaniczne gatunków koniczyn dziko rosnących w Polsce. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 26: 447-475.
 2. Petrowicz M. 1973. Badania nad zmiennością, ekologią i rozmnażaniem Chamaecytisus albus Rothm. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 28: 245-264.
 3. Izdebski K., Baszyński T., Kozak K., Malicki J., Uziak S. 1974. Badania produkcyjności buczyny karpackiej w rezerwacie leśnym Obrocz na Roztoczu Środkowym. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 29: 281-332.
 4. Izdebski K., Kimsa T., Kozak K., Michna E., Popiołek Z., Stączek A., Zinkiewicz A. 1976. Influence of habitats of two forest ecosystems on productivity of pine stands in Central Roztocze. Part I. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 31: 1-54.
 5. Izdebski K., Kimsa T., Kozak K., Michna E., Popiołek Z., Stączek A., Zinkiewicz A. 1977. Influence of habitats of two forest ecosystems on productivity of pine stands in Central Roztocze. Part II. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 32: 1-43.
 6. Petrowicz M. 1977. Rozmieszczenie szczodrzeńców na Lubelszczyźnie. Rocznik Dendrologiczny 30: 55-65.
 7. Petrowicz M., Różycka M. 1977. Obserwacje nad wpływem niektórych czynników klimatycznych na przebieg wegetacji wybranych gatunków roślin w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 32: 215-224.
 8. Petrowicz M. 1978. Szczodrzeniec ruski – Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woł.) A. Klaskova w Polsce. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 33: 165-202.
 9. Teske E. 1978. Koncepcja florigenu w badaniach nad roślinami długiego-krótkiego dnia. Wiadomości Botaniczne 22: 177-182.
 10. Petrowicz M. 1979. Szczodrzeniec rozesłany – Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeffer) Rothm. w Polsce. Annales UMCS, Sectio C (Biologia) 34 (8): 73-106.

Rozprawy doktorskie

 1. Petrowicz M. 1974. Rozmieszczenie, ekologia i zmienność szczodrzeńców występujących na Lubelszczyźnie. Praca doktorska. UMCS, Lublin.
 2. Teske E. 1977. Badania nad reakcją fotoperiodyczną Bryophyllum daigremontianum (Hamet et Perr.) Berg. i Bryophyllum tubiflorum Harv. Praca doktorska, Cz. 1-2. UMCS, Lublin.

Przewodnik

 1. Kozak K. 1980. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie. Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin.

Artykuł popularnonaukowy

 1. Kozak K. 1977. Ogrody botaniczne UMCS i Uniwersytetu im. Iwana Franki. Informator UMCS 4: 6.

 

.