Dział Dendrologii (Arboretum)

Dział Dendrologii lub Arboretum (z łac. arbor, a z grec. dendron - oznacza drzewo) jest zbiorem drzew, krzewów, półkrzewów i krzewinek. W lubelskim ogrodzie botanicznym ten dział położony jest w północno-wschodniej części ogrodu i zajmuje powierzchnię 5,6 ha o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Pierwsze drzewa posadzono w 1968 r. pod nadzorem prof. dr hab. Dominika Fijałkowskiego. W kolejnych latach organizowaniem arboretum zajmował się dr Kazimierz Kozak. Od 1977 r. do przejścia na emeryturę działem tym kierowała mgr inż. Helena Kostrzewa. Od marca 1994 r. do stycznia 2018 r. kierownikiem arboretum był mgr inż. Ryszard Sawicki, a w latach 2018-2022 - dr Anna Cwener.
Dział Dendrologii gromadzi około 1600 gatunków, form, odmian reprezentowanych przez 219 rodzajów należących do 81 rodzin. Drzewa i krzewy sadzone są zgodnie z zasięgami geograficznymi, reprezentując obszary Europy, Azji i Ameryki Północnej. Najliczniejsze rodzaje to: tawuła (Spiraea) – 80 taxonów, jałowiec (Juniperus) – 72 i żywotnik (Thuja) – 51. Wiosną uwagę zwracają kwitnące krze
wy: lilaków (Syringa), krzewuszek (Weigela), kalin (Viburnum) i derenia kwiecistego (Cornus florida). Bogactwo drzew i krzewów iglastych stanowią: szerokie choiny kanadyjskie (Tsuga canadensis), jodły (Abies), daglezje (Pseudotsuga), żywotniki (Thuja), cyprysiki (Chamaecyparis) i jałowce (Juniperus) przybierające różne formy i barwy. Ze względu na niezwykłe kształty, dużym zainteresowaniem cieszą się odmiany świerka pospolitego - wężowa i gniazdkowata (Picea abies ‘Virgata’  i Picea abies Nidiformis’). Niezapomniane wrażenie sprawia paulownia cesarska (Paulownia tomentosa) o bardzo dużych liściach - do 50 cm dł. i niebiesko-fioletowych kwiatach ukazujących się przed rozwojem liści. Z krajowych gatunków - rzadkich, ginących i chronionych - spotkać tu można: azalię pontyjską (Rhododendron luteum), brzozy: niską i karłowatą (Betula nana i Betula humilis), cisa pospolitego (Taxus baccata), wierzbę lapońską (Salix lapponum), jarząb brekinia (Sorbus torminalis). Jesienią drzewa i krzewy nabierają pełnej krasy. Wielobarwne liście oraz owoce ozdobnych jabłoni, kalin, jarzębin, irg, berberysów i trzmielin dają ogromną rozmaitość kształtów i barw.

Oprac. mgr inż. Ryszard Sawicki

Kurator - mgr inż. Hubert Rydzewski