Publikacje 2021

Wydanie książkowe

  1. Kałamucka W. (red.), Grabowski T. (red.), Bielak A., Brzezińska-Wójcik T., Cebrykow P., Chmielewski P., Chobotow J., Cwener A., Czernecki M., Droździel L., Kałamucki K., Kistowski M., Kotyła A., Koynova I., Lorens B., Maciejewski Z., Marczakowski P., Maruniak S., Radliński B., Shevchuk O., Skowronek E., Soroka M., Stachyra P., Telish P., Wójciak H., Wójciak J., Wrzesień M. 2021. System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu. Wydawnictwo: Roztoczański Park Narodowy i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zwierzyniec-Lublin, ss. 382.

Publikacje w czasopismach recenzowanych i rozdział w monografii

  1. Strzemski M., Dzida K., Dresler S., Sowa I., Kurzepa J., Szymczak G., Wójciak M. 2021. Nitrogen fertilisation decreases the yield of bioactive compounds in Carlina acaulis L. grown in the field. Industrial Crops and Products 170: in press.
  2. Śmigała M., Winiarczyk K., Dąbrowska A., Domaciuk M., Gancarz M. 2021. Determination of the influence of mechanical properties of capsules and seeds on the susceptibility to feeding of Mononychus pubctumalbum in endangered plant species Iris aphylla L. and Iris sibirica L. Sensors 21 (6): in press.
  3. Tymoszuk K., Rydzewski H. 2021. Produkty pszczele w apiterapii i apikosmetyce. [W:] M. Burzyńska, E.M. Szymański (red.), Wybrane zagadnienia ze świata pszczołowatych. Monografia naukowa, 37-44. Wyd. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zgorzelec.

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

  1. Chernetskyy M., Cwener A., Dąbrowska A., Szymczak G., Rysiak K., Misiurek D. 2021. Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych gatunków flory rodzimej w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie – sukcesy i niepowodzenia. Materiały 50. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych”, 17-18 czerwca 2021, Bydgoszcz: 85.
  2. Cwener A., Szkuat J., Sapko M., Szymczak G. 2021. Gatunki rzadkie i zagrożone – czerwona księga roślin województwa lubelskiego. Materiały 50. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych”, 17-18 czerwca 2021, Bydgoszcz: 89.
  3. Danieluk J., Rydzewski H., Szymczak G. 2021. Kolekcja roślin tropikalnych i subtropikalnych Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie – zasoby i rola. Materiały 50. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Badania i ochrona różnorodności roślin w świetle celów GSPC 2020 w dobie globalnych zmian klimatycznych”, 17-18 czerwca 2021, Bydgoszcz: 86.
  4. Szymczak G. 2021. Działalność Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie na rzecz kształtowania kompetencji przyrodniczych społeczeństwa. Materiały XXV Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych „Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe. Refleksje-aplikacje-inspiracje”, 28-29 września 2021, Lublin: 17-18.

 Artykuł popularnonaukowy

  1. Cwener A., Sapko M. 2021. Dlaczego liście są zielone. EKOgadka 16: 24-25.