Publikacje 2022

Komunikaty konferencyjne

  1. Dąbrowska A., Bartmiński P., Bartoszek K. Siłuch M., Kępińska-Kasprzak M. 2022. Zmienność początku kwitnienia lipy drobnolistnej Tilia cordata Mill. na terenie Polski w latach 1951-2021. Materiały 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 8-9 marca 2022, Puławy: 55.
  2. Dąbrowska A., Szymczak G., Chernetskyy M., Rysiak K. 2022. Kwiaty roślin jednoliściennych pożytkiem entomofauny. Materiały 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 8-9 marca 2022, Puławy: 60-62.
  3. Szymczak G., Chernetskyy M., Cwener A., Dąbrowska A., Rysiak K. 2022. Rodzima dendroflora w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie / Native dendroflora in the collections of the Maria Curie-Skłodowska University Botanical Garden in Lublin. Streszczenia referatów i plakatów LIX Zjazdu w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego / Abstracts of lectures and posters of the 59th Congress on the Centenary of the Polish Botanical Society, Warszawa, 26 czerwca - 3 lipca 2022: 283.