Publikacje 2022

Komunikaty konferencyjne

  1. Dąbrowska A., Bartmiński P., Bartoszek K. Siłuch M., Kępińska-Kasprzak M. 2022. Zmienność początku kwitnienia lipy drobnolistnej Tilia cordata Mill. na terenie Polski w latach 1951-2021. Materiały 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 8-9 marca 2022, Puławy: 55.
  2. Dąbrowska A., Szymczak G., Chernetskyy M., Rysiak K. 2022. Kwiaty roślin jednoliściennych pożytkiem entomofauny. Materiały 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 8-9 marca 2022, Puławy: 60-62.