Publikacje 2022

Publikacje w czasopismach recenzowanych

 1. Wróbel-Szkolak J., Cwener A., Komasta Ł. 2022. Data fusion from several densitometric modes in fingerprinting of 70 grass species. J. Planar Chromatogr. 35: 287-297. DOI: 10.1007/s00764-022-00180-6
 2. Wróbel-Szkolak J., Cwener A., Pietraś R., Komsta Ł. 2022. Simultaneous component analysis as an interesting preliminary data analysis method in GC-MS - An example of headspace screening of Polish grasses. Acta Chromatographica: 1-7. https://doi.org/10.1556/1326.2022.01099.

Komunikaty konferencyjne i zjazdowe

 1. Chernetskyy M., Cwener A., Zubel R., Dąbrowska A., Szymczak G. 2022. Rośliny lecznicze flory polskiej w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne”, 15–16 listopada 2022, Lublin: 56.
 2. Cwener A. 2022. Rośliny lecznicze i kosmetyczne muraw kserotermicznych Lubelszczyzny. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne”, 15–16 listopada 2022, Lublin: 25.
 3. Dąbrowska A., Bartmiński P., Bartoszek K. Siłuch M., Kępińska-Kasprzak M. 2022. Zmienność początku kwitnienia lipy drobnolistnej Tilia cordata Mill. na terenie Polski w latach 1951-2021. Materiały 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 8-9 marca 2022, Puławy: 55.
 4. Dąbrowska A., Chernetskyy M., Szymczak G. 2022. Biologia kwitnienia oraz właściwości lecznicze i kosmetyczne lipy Tilia L. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne”, 15–16 listopada 2022, Lublin: 55.
 5. Dąbrowska A., Szymczak G., Chernetskyy M., Rysiak K. 2022. Kwiaty roślin jednoliściennych pożytkiem entomofauny. Materiały 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 8-9 marca 2022, Puławy: 60-62.
 6. Rydzewski H., Danieluk J., Szymczak G. 2022. Tropikalne rośliny kosmetyczne w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UMCS. Streszczenia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Naturalne surowce lecznicze i kosmetyczne”, 15–16 listopada 2022, Lublin: 54.
 7. Szymczak G., Chernetskyy M., Cwener A., Dąbrowska A., Rysiak K. 2022. Rodzima dendroflora w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie / Native dendroflora in the collections of the Maria Curie-Skłodowska University Botanical Garden in Lublin. Streszczenia referatów i plakatów LIX Zjazdu w Stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego / Abstracts of lectures and posters of the 59th Congress on the Centenary of the Polish Botanical Society, Warszawa, 26 czerwca - 3 lipca 2022: 283.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Chernetskyy M. 2022. Ogród  Botaniczny  Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  ostatnim dziedzicem majątku „Sławinek”. Bulletin Middle European Iris Society 2: 6-33.
 2. Cwener A. 2022. Wiosna, lato, jesień, zima… EKOgadka 18: 34-37.
 3. Dąbrowska A. 2022. Lipa. EKOgadka 20: 40-43.
 4. Dąbrowska A. 2022. Łąka Kwietna. EKOgadka 19: 26-29.
 5. Rydzewski H. 2022. Kwiat Świętej Nocy. EKOgadka 21: 32-33.