Publikacje 2023

Wydanie książkowe

 1. Szymczak G., Rudzka-Przychoda K. 2023. Noblistka zapisana w zieleni / Nobel Prize winner commemorated in plants. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 108.

 Publikacje w czasopismach recenzowanych 

 1. Chrząszcz M., Dos Santos Szewczyk K., Dąbrowska A., Tchórzewska D. 2023. Comparative analysis of the biotechnological potential of Knautia drymeia Heuff. and K. macedonica Griseb. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 22 (2): 99-117.
 2. Nowak A., Kącki Z., Wiland-Szymańska J., Zych M., Węgrzyn M., Szymczak G., Kojs P. 2023. Uprawa nauki w ogrodzie – polskie ogrody botaniczne jako multidyscyplinarne klomby doskonałości badawczej w XXI wieku / Growing science in the garden — polish botanical gardens as multidisciplinary lots of research excellence in the 21st century. Kosmos 72 (2): 133-148.
 3. Och A, Olech M., Bąk K., Kanak S., Cwener A., Cieśla M., Nowak R. 2023. Evaluation of the Antioxidant and Anti-Lipoxygenase Activity of Berberis vulgaris L. Leaves, Fruits, and Stem and Their LC MS/MS Polyphenolic Profile. Antioxidants 12 (7), 1467. DOI: 10.3390/antiox12071467.
 4. Szkolak-Wróbel J., Cwener A., Komsta Ł. 2023. Novel Hyperspectral Analysis of Thin-Layer Chromatographic Plates – An Application to Fingerprinting of 70 Polish Grasses. Molecules 28 (9), 3745. DOI:10.3390/molecules28093745.
 5. Śmigała-Lasota M., Dziurka K., Dąbrowska A., Winiarczyk K. 2023. Development of the male and female gametophyte, fertilization, and assessment of germination and regulation of dormancy in Iris aphylla L. seeds. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 22 (3): 29-40.
 6. Zych M., Kącki Z., Kojs P., Matynia D., Nowak A., Szymczak G., Węgrzyn M.H., Wiland-Szymańska J. 2023. Ogrody botaniczne we współczesnym świecie / Botanic gardens in the modern world. Kosmos 72 (2): 117-132.

 Komunikaty konferencyjne

 1. Chernetskyy M., Danieluk J., Rydzewski H., Dąbrowska A., Szymczak G. 2023. Rośliny o właściwościach kosmetycznych w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Książka doniesień naukowych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kosmetologia w ujęciu holistycznym”, 20-21 kwietnia 2023, Lublin: 77-78.
 2. Cwener A., Chmielewski P. 2023. Dry grasslands in the alkaline fens near the city of Chełm (Lublin province, SE Poland). Book of abstracts of the 18th Eurasian Grassland Conference, 25-28 September 2023, Szarvas (Hungary): 19.
 3. Cwener A., Chmielewski P. 2023. The small-scale geographic diversity of dry grasslands of the Lubelskie region (Lublin province, SE Poland). Book of abstracts of the 18th Eurasian Grassland Conference, 25-28 September 2023, Szarvas (Hungary): 20.
 4. Dąbrowska A., Bartmiński P., Bartoszek K., Siłuch M., Kępińska-Kasprzak M. 2023. Wpływ warunków termicznych na początek kwitnienia roślin pożytkowych w Polsce. Materiały 60. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 14-15 marca 2023, Puławy: 77-78. 
 5. Dąbrowska A., Szymczak G. 2023. Cechy taksonomiczne kwiatów lip (Tilia L.) uprawianych w Polsce. Książka doniesień naukowych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kosmetologia w ujęciu holistycznym”, 20-21 kwietnia 2023, Lublin: 120-121.
 6. Dąbrowska A., Szymczak G. 2023. Fenologia drzew i krzewów; długoterminowe badania w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodów Botanicznych i Arboretów „Polskie ogrody botaniczne i arboreta w XXI wieku – wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju” w ramach 51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie i 50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi. 14-16 czerwca 2023, Rogów-Łódź: 24-25.
 7. Kiełtyka-Dadasiewicz A., Chernetskyy M. 2023. My name is ... O poprawnym nazewnictwie roślinnych surowców kosmetycznych. Książka doniesień naukowych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kosmetologia w ujęciu holistycznym”, 20-21 kwietnia 2023, Lublin: 89-90.
 8. Kryzhychkovska D., Skóra M., Tymoszuk K., Borański M., Rydzewski H., Jachuła J. 2023. Evaluation of plants for pollinator-friendly urban gardens- the case of Philadelphus shrubs. Abstracts XIX International Scientific Conference for Students and Phd Students “Youth and Progress of Biology”, 26-28 April 2023, Lviv: 79.
 9. Rydzewski H., Chernetskyy M., Szymczak G. 2023. Micromorphology of Galatella linosyris (Asteraceae) leaves. Abstracts XIX International Scientific Conference for Students and Phd Students “Youth and Progress of Biology”, 26-28 April 2023, Lviv: 80-81.
 10. Wróbel-Szkolak J., Cwener A., Komsta Ł. 2023. Fingerprinting of polish grass phytochemical composition by means of thin-layer chromatography combined with novel hyperspectral imaging. Abstracts XIX International Scientific Conference for Students and Phd Students “Youth and Progress of Biology”, 26-28 April 2023, Lviv: 83.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Cwener A. 2023. Chwast chwastowi nierówny. EKOgadka 24: 50-52.
 2. Cwener A. 2023. Ginący świat. EKOgadka 23: 21-24.
 3. Dąbrowska A. 2023. Świerk pospolity drzewo użyteczne i symboliczne. EKOgadka 25: 42-46.