Publikacje 2023

Komunikat konferencyjny

  1. Chernetskyy M., Danieluk J., Rydzewski H., Dąbrowska A., Szymczak G. 2023. Rośliny o właściwościach kosmetycznych w zbiorach Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Książka doniesień naukowych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kosmetologia w ujęciu holistycznym”, 20-21 kwietnia 2023, Lublin: 77-78.
  2. Dąbrowska A., Bartmiński P., Bartoszek K., Siłuch M., Kępińska-Kasprzak M. 2023. Wpływ warunków termicznych na początek kwitnienia roślin pożytkowych w Polsce. Materiały 60 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, 14-15 marca 2023, Puławy: 77-78. 
  3. Dąbrowska A., Szymczak G. 2023. Cechy taksonomiczne kwiatów lip (Tilia L.) uprawianych w Polsce. Książka doniesień naukowych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kosmetologia w ujęciu holistycznym”, 20-21 kwietnia 2023, Lublin: 120-121.
  4. Kiełtyka-Dadasiewicz A., Chernetskyy M. 2023. My name is ... O poprawnym nazewnictwie roślinnych surowców kosmetycznych. Książka doniesień naukowych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kosmetologia w ujęciu holistycznym”, 20-21 kwietnia 2023, Lublin: 89-90.
  5. Kryzhychkovska D., Skóra M., Tymoszuk K., Borański M., Rydzewski H., Jachuła J. 2023. Evaluation of plants for pollinator-friendly urban gardens- the case of Philadelphus shrubs. Abstracts XIX International Scientific Conference for Students and Phd Students “Youth and Progress of Biology”, 26-28 April 2023, Lviv: 79.
  6. Rydzewski H., Chernetskyy M., Szymczak G. 2023. Micromorphology of Galatella linosyris (Asteraceae) leaves. Abstracts XIX International Scientific Conference for Students and Phd Students “Youth and Progress of Biology”, 26-28 April 2023, Lviv: 80-81.
  7. Wróbel-Szkolak J., Cwener A., Komsta Ł. 2023. Fingerprinting of polish grass phytochemical composition by means of thin-layer chromatography combined with novel hyperspectral imaging. Abstracts XIX International Scientific Conference for Students and Phd Students “Youth and Progress of Biology”, 26-28 April 2023, Lviv: 83.