Nagroda dla Mateusza Jezuita

Miło nam poinformować o sukcesie pana Mateusza Jezuita studenta archeologii, historii i bezpieczeństwa wewnętrznego w UMCS, który został laureatem Nagrody Santander Universidades w 2020 r. w kategorii osiągnięcia naukowe.

W ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Santander Universidades przeprowadzony został konkurs skierowany do studentów studiów I i II stopnia, a także doktorantów. W tym roku o nagrodę ubiegali się studenci i doktoranci, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i/lub prowadzili działalność społeczną. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 101 osób. Decyzją Komisji Konkursowej stypendia otrzymało sześcioro studentów. Nagroda Santander Universidades UMCS została przyznana jednorazowo w kwocie 2 500,00 zł brutto.

Mateusz Jezuit jest studentem studiów magisterskich w UMCS na kierunkach historia, archeologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W roku akademickim 2019/2020 uzyskał bardzo wysoką średnią ocen. Angażował się w działalność naukową poprzez aktywny udział w międzynarodowym grancie realizowanym przez Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk uczestnicząc w badaniach archeologicznych na grodzisku z IX-X w. w miejscowości Bojna (Słowacja). Był również uczestnikiem międzynarodowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego przez dra Marcina Szeligę. Jako student uczestniczył w licznych konferencjach naukowych. Zainteresowania naukowe Mateusza Jezuita koncentrują się wokół archeologii wczesnego średniowiecza i dotyczą początków architektury sakralnej w Polsce piastowskiej. Na drugim, odległym  biegunie w sferze zainteresowania pozostają zagadnienia badawcze związane z Hiszpanią i kształtowaniem się królestw Półwyspu Iberyjskiego, a zwłaszcza królestwa Kastylii.

Panie Mateuszu gratulujemy sukcesu!

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2020