Konferencja ✯ Humboldt-Kolleg ✯ "Kommunikation, Mobilität und Handel..."

Instytut Archeologii UMCS, Freie Universität Berlin
 Nationalmuseum der Geschichte Moldau

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową
z cyklu Humboldt-Kolleg:

Kommunikation, Mobilität und Handel während der vorrömischen
Eisen- und frühen Römischen Kaiserzeit in Mittel- und Osteuropa
“ 
*
Communication, mobility, and trade during the Pre-Roman Iron
and Early Roman Age in Central and Eastern Europe

Termin:
19-21.04.2023 r.
Miejsce:
Sala Obrad Rady Wydziału Historii i Archeologii UMCS,
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4a, Lublin
Organizatorzy:
Dr hab. Piotr Łuczkiewicz, UMCS, Lublin,
Freie Universität Berlin
Dr Vasile Iarmulschi, Freie Universität Berlin,
Nationalmuseum der Geschichte Moldau 

PROGRAM I PLAKAT KONFERENCJI

    Aktualności

    Data dodania
    6 kwietnia 2023