Projekt MKiDN

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu badawczego. Szczegóły poniżej. 

Tytuł projektu: Czermno, stan. 2: podgrodzie - osada - gród? Problem archeologiczny i konserwatorski. Badania weryfikacyjne
Kierownik projektu: dr Tomasz Dzieńkowski
Finansowanie: projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czas realizacji projektu: 2022-2023
Kwota: 150 600 PLN

Projekt realizowany przez Instytut Archeologii UMCS przy udziale Instytutu Archeologii UR, Muzeum Narodowego w Lublinie i Gminy Tyszowce.

*

Stanowisko 2 w Czermnie (gm. Tyszowce, woj. lubelskie) wchodzi w skład wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego, którego gród (stan. 1) identyfikowany jest z historycznym Czerwieniem wzmiankowanym w 981 r. Funkcja stanowiska określana jest jako podgrodzie, umocnione i zabudowane, ale też jako gród plemienny, czy osada, o nie do końca czytelnym zasięgu. Niewielki zakres badań z lat. 70. i 80. XX w. oraz brak pełnej dokumentacji uniemożliwiają wyjaśnienie tych kwestii, podobnie jak ustalenie chronologii stanowiska. Problemem jest również postępujące zniszczenie i rabowanie, a o znaczącej wartości stanowiska informowały wyniki badań z lat 2011-2012 i 2013-2014 r. realizowane przez UMCS i następnie UR. W ramach projektu planowane są badania nieinwazyjne (georadarowe) i wykopy sondażowe oraz analizy źródeł ruchomych (metale, ceramika), ich konserwacja i badania specjalistyczne, a także analizy archeozoologiczne, antropologiczne i datowania absolutne (dendrochronologia, radiowęglowe, termoluminescencja). Badania będą realizowane przez naukowców z różnych ośrodków badawczych – poza Instytutem Archeologii UMCS również przez Instytut Archeologii UR, IAE PAN w Poznaniu i Warszawie, Katedra Antropologii UŁ, Muzeum Narodowe w Lublinie, Wydział Archeologii UW, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (Lipsk, Niemcy).

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 lutego 2022