XXXV Konferencja archeologiczna

Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Lubelskie
zapraszają na
XXXV konferencję archeologiczną:

"Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej,
zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2018"


25-26 kwietnia 2019 roku


 Tegoroczne spotkanie odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Termin konferencji - 25 i 26 kwietnia 2019 r.

Program i plakat konferencji:

zobacz więcej:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,zaproszenie-na-jubileuszowa-konferencje-archeologiczna,76983.chtm

    Aktualności