Zaproszenie na jubileuszową konferencję archeologiczną

Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Lubelskie zapraszają na jubileuszową XXXV konferencję archeologiczną poświęconą podsumowaniu prac badawczych.


"Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej,
zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2018"


25-26 kwietnia 2019 roku

Tegoroczne spotkanie odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UMCS (gmach tzw. Nowej Humanistyki, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a).

 • Rozpoczęcie w czwartek, 25 kwietnia, o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału.
 • Dalsze obrady w sekcjach zgodnie z programem:

>>> Program XXXV konferencji archeologicznej w Lublinie


Organizowana przez Instytut Archeologii UMCS i Muzeum Lubelskie konferencja jest szerokim forum wymiany myśli i doświadczeń archeologów oraz wielu specjalistów z innych dziedzin nauki. Prezentowane są najnowsze wyniki badań terenowych i gabinetowych, w większości interdyscyplinarnych. Kolejne edycje gromadzą rokrocznie grono ponad 100 referentów oraz zainteresowanych słuchaczy.

W tym roku wygłoszone zostaną 3 wykłady w sesji plenarnej oraz 33 referaty w dwóch sekcjach (pradziejowej i wczesnohistorycznej), a także zostanie zaprezentowanych 25 posterów. Referenci reprezentują kilkadziesiąt instytucji naukowych (uczelni, instytutów badawczych i muzeów) z Polski, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Konferencja jest stałym, ważnym punktem w kalendarzu wydarzeń naukowych archeologów Europy Środkowo-Wschodniej.

Poza walorami ściśle naukowymi, konferencja ma również ważne aspekty społeczne – cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu, także w jego szerszym, transgranicznym wymiarze, w czym bez wątpienia pomagają starania organizatorów o odpowiednią oprawę medialną oraz prowadzenie działań popularyzujących dziedzictwo archeologiczne i kulturowe Lubelszczyzny.

Jubileuszowa XXXV konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  24 kwietnia 2019