Angelus dla Jana Gurby

Jest nam niezmiernie miło poinformować o przyznaniu nagrody Angelus Lubelski
dla nestora lubelskiej archeologii Profesora Jana Gurby w kategorii „Całokształt Życia”.

W dniu 11 października 2020 r. w lubelskiej auli Caritas odbyła się XV Gala Nagrody Angelus Lubelski. Jest to nagroda szczególna, przyznawana od 2005 r. „skierowana do ludzi aktywnych i odważnych, ludzi sukcesu, ale także takich, którzy swoją postawą dają nadzieję i przywracają szacunek dla każdego człowieka”. I taki właśnie jest Profesor Jan Gurba. W niezwykle pojemnym określeniu „Całokształt Życia” mieszczą się także dokonania na polu naukowym Profesora i tu z wielką przyjemnością przypominamy Jego karierę zawodową – związki z UMCS, pasję archeologiczną, szacunek dla ludzi oraz szerokie horyzonty dzięki, którym zbudowaliśmy lubelską archeologię.

Profesor Jan Gurba jest związany z Uniwersytetem M. Curie-Skłodowskiej właściwie od niemal pierwszych lat jego działania. W 1948 r. podjął studia archeologiczne, które ukończył w 1951 r. Rok później obronił magisterium z geografii. Jego pierwsze zawodowe kroki wiązały się również z UMCS, gdzie rozpoczął pracę dydaktyczną jako asystent w Katedrze Archeologii Polski Wydziału Humanistycznego. W 1961 r. obronił pracę doktorską i kontynuował badania naukowe w strukturach UMCS. Jako Człowiek Renesansu nie zamykał się w jednej specjalności – poza archeologią "drążył" tematykę geograficzną i środowiskową, a jako konserwator zabytków archeologicznych oraz rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki podejmował działania prawne i administracyjne. Te ostatnie również jako dziekan i prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS, a przede wszystkim kierownik Katedry Archeologii piastujący stanowisko do 1994 r. Opublikował ponad 1150 prac naukowych – artykułów, monografii oraz tysiące tekstów popularyzatorskich. W celach naukowych podróżował po Europie i Azji biorąc udział w sesjach, konferencjach, kongresach, wykładach m.in. w Moskwie, Sankt Petersburgu, Mińsku, Lwowie, Kijowie, Nicei, Berlinie, Sofii, Bukareszcie, a nawet Tokio. Nie uda się opowiedzieć o wszystkich osiągnięciach Profesora, więc odsyłamy zainteresowanych do strony Instytutu Archeologii (zob. załącznik).

Gratulujemy Profesorowi Janowi Gurbie Nagrody

i z przyjemnością o tym informujemy (więcej – zob. linki)


https://lublin.gosc.pl/doc/6568946.Angelusy-za-2019-rok-wreszcie-rozdane-Lista-nagrodzonych

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,38,nagroda-angelus-lubelski-xv-edycja,94585.chtm

    Aktualności