Nagroda Angelus (lubelski) - XV edycja

Miło nam poinformować, że wśród laureatów XV edycji Angelusa znalazła się prof. dr hab. Małgorzata Nowak z Katedry Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego UMCS.

Angelus (Lubelski) to symboliczna, społeczna nagroda przyznawana od 2005 roku. Idea Nagrody Angelus zrodziła się w gronie ludzi kultury dawnego duszpasterstwa środowisk twórczych w Lublinie. Laureaci otrzymają Statuetkę Angelusa - symbolizującą Anielskiego Posłańca oraz specjalny Dyplom-Certyfikat. Celem nagrody jest uhonorowanie osób (i instytucji), które służą innym, są znakiem sprzeciwu i nadziei, przywracają szacunek dla drugiego człowieka, dzielą się swoją pasją z innymi. Wśród laureatów są zarówno wybitni i znani uczeni, ludzie sztuki i mediów, jak i skromni aktywiści organizacji charytatywnych i pomocowych.

Podczas dotychczasowych 15 edycji (razem z obecną) statuetki przedstawiające uskrzydlonego Angelusa trafiły do 111 osób i instytucji. Wśród laureatów Nagrody są m.in. Tomasz Trojanowski, Mali Bracia Ubogich, ks. Ryszard Tujak, Maciej Barczentewicz, Zbigniew Drążkowski, Krzysztof Czyżewski, Borys Somerschaf, Ewa Dados, kard. Paul Poupard, Andrzej Nikodemowicz, ks. Andrzej Szostek, Urszula Bobryk, Leszek Mądzik, Jacek Osuchowski.

Nagrody w siedmiu kategoriach (Angelus Służby Publicznej, Angelus Miłosierdzia, Angelus Dobroczynności, Angelus Kultury Medialnej, Angelus Animacji Życia Kulturalnego, Angelus Artystyczny oraz Angelus za Całokształt) przyznaje w drodze demokratycznego głosowania Kapituła, obecnie pod przewodnictwem Grzegorza Józefczuka dr. h.c., złożona z pierwszych założycieli i powiększająca się co roku o grono laureatów.

XV Gala Nagrody Angelus - czyli przyznanie nagród za rok 2019 - miała odbyć się 22 marca 2020 roku, jednakże sytuacja pandemiczna uniemożliwiła te plany. Ostatecznie XV Gala odbyła się 11 października br. o godz. 17 - w sali widowiskowej Caritasu Archidiecezji Lubelskiej. Gala cieszy się wsparcie m.in. Miasta Lublin i sponsorów kultury.

Laureaci XV edycji Angelusa (Gala w dn. 11. 10.2020):

Angelus Służby Publicznej: Ludwik Wiśniewski OP - dominikanin związany od wielu lat z Lublinem, wybitna postać polskiego życia intelektualnego, duszpasterz środowisk akademickich, działacz opozycji w PRL, myśliciel, autor wielu publikacji. Przewodnik duchowy wierzących i niewierzących, porusza tematy trudne - w imię zrozumienia postawy chrześcijańskiej.

Angelus Miłosierdzia: Alicja Barton - pielęgniarka z zawodu, wolontariuszka z pasji - służąca pomocą chorym dzieciom i wspierająca instytucje służące dzieciom; ale nade wszystko poetka i pisarka dla dzieci - „Jaśkowa Babcia”, wyróżniona Orderem Uśmiechu, zapraszająca dzieci do spotkania z „żywym słowem”, z przeżyciem wartości słów, emocji, życia - i drugiego w potrzebie.

Angelus Dobroczynności: Kordian Urlich - szef sprzedaży w salonie Mazdy w Lublinie, Wolontariusz Roku Lubelszczyzny (za działalność w Mobilnym Gorącym Patrolu); dzięki jego postawie Mazda Matsuoka Lublin jest wiodącym mecenasem wydarzeń kulturalnych w Lublinie i regionie - koncertów i projektów muzycznych.

Angelus Animacji Życia Kulturalnego: Małgorzata Nowak - pracownik UMCS w Katedrze Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego, założyła i prowadzi od 25 lat chór Kantylena w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie, kurator regionu lubelskiego w Projekcie Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska, prowadzonym przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu (w regionie dzięki działaniom Projektu powstało ponad 65 chórów); poprowadziła ponad 255 koncertów.

Angelus Kultury Medialnej: Katarzyna Michalak - dziennikarka-reportażystka związana z Radiem Lublin, autorka ponad dwustu audycji ukazujących jednostkowe historie zyskujące wymiar uniwersalnych opowieści o ludzkich losach. Otrzymała najbardziej cenione w świecie radiowym laury: Prix Italia (dwukrotnie), Prix Europa, Prix Marulić, Prix Bohemia,  Melchior, Grand Press, Złoty Mikrofon i wiele innych.

Angelus Artystyczny: Jarosław Koziara - artysta plastyk o wielkim spectrum zainteresowań twórczych: dizajner, grafik, plakacista, autor okładek płyt, twórca scenografii teatralnych i koncertowych, także pracownik naukowy UMCS, organizator festiwal - aktywista społeczny, „scenograf Starego Miasta” w Lublinie.

Angelus za Całokształt Dorobku: Jan Gurba - naukowiec archeolog i geograf oraz miłośnik książek; związany przez ponad 40 lat z Katedrą Archeologii Polskiej i Powszechnej UMCS, prezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Wielki Mistrz Kapituły Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem; całe swoje życie wiernie służył i służy książce i bibliofilstwu, wiernie służy nauce polskiej.

Fot. Małgorzata Nowak

***

Kapitułę Założycielską w 2005 roku utworzyli: Jerzy J. Bojarski, ks. Ryszard Winiarski (do 2014 roku Przewodniczący Kapituły), Andrzej A. Widelski, Zofia Kopel-Szulc, Lechosław Lameński i Grzegorz Józefczuk. Od 13 listopada 2014 roku Przewodniczącym Kapituły Nagrody Angelus był Andrzej A. Widelski; od 2017 roku Przewodniczącym jest Grzegorz Józefczuk. Każdego roku Kapituła powiększa się o nowych Laureatów, którzy współdecydują o przyznawaniu Nagrody. W 2015 powołano Stowarzyszenie Działań Twórczych Angelus, któremu szefuje Milena Widelska.

Pierwsza Gala wręczania Nagrody odbyła się 15 stycznia 2006 roku w Kawiarni Artystycznej Hades przy ulicy Peowiaków w Lublinie. Potem Gale odbywały się w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” i w Muzeum Lubelskim.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    12 października 2020