Zmarła Śp. Dr Elżbieta Teske

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 31 października 2021 r. przeżywszy 83 lata
zmarła Pani Dr Elżbieta Teske z domu Drożdżewska
emerytowany starszy wykładowca Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie,
działaczka solidarnościowej opozycji demokratycznej w latach 1980-1990.

Urodzona 13 lutego 1938 roku w Lublinie. Tu ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1955-1960 studiowała biologię na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Studia ukończyła w 1960 roku. Pracę magisterską z zakresu botaniki ogólnej napisała pod kierunkiem prof. dr. Piotra Wiśniewskiego. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1977 roku na podstawie rozprawy pt. „Badania nad reakcją fotoperiodyczną Bryophyllum daigremontianum (Hamet et Perr.) Berger i Bryophyllum tubiflorum Harv., której promotorem był prof. dr hab. Tadeusz Baszyński.

Dr Teske pracowała w Uniwersytecie od wrześnie 1960 roku do grudnia 1999 roku. W latach 1960-1965 była zatrudniona w Katedrze Fizjologii Roślin w charakterze asystenta naukowo-technicznego. W roku 1965 została przeniesiona na własną prośbę do nowo powołanego Ogrodu Botanicznego UMCS, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę, zajmując od 1994 roku stanowisko starszego wykładowcy.

W Ogrodzie Botanicznym jej głównym zadaniem było zorganizowanie i prowadzenie działu Roślin Tropikalnych i Subtropikalnych. Kolekcje roślinne były gromadzone pod kątem ich wykorzystania w dydaktyce, która nawet na etacie naukowo-technicznym wchodziła w zakres jej obowiązków i zainteresowań. Prowadziła ćwiczenia z fizjologii roślin, systematyki i biologii roślin, praktyki studenckie, wycieczki szkolne. W latach 1982-2001 prowadziła wykłady z zakresu biologii kwitnienia i przystosowania roślin do środowiska.

Biologia i fizjologia kwitnienia były też przedmiotem jej najważniejszych prac badawczych. W tym zakresie pod jej promotorstwem była wykonana praca magisterska. Opublikowała łącznie około 30 prac naukowych i artykułów popularnonaukowych, a także prace o charakterze pomocy dydaktycznych.

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, a okresowo członkiem Zarządu Lubelskiego Oddziału Towarzystwa.

W latach 1984-1987 była członkiem Senatu UMCS, gdzie uczestniczyła w pracach komisji socjalnej. Sprawami socjalnymi zajmowała się także w Związku Nauczycielstwa Polskiego, do którego należała do 1980 roku, a potem w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, w której działalność była zaangażowana w latach 1980-1990. W 1989 roku weszła do Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. Była członkiem ROAD (Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna), a potem Unii Demokratycznej i Unii Wolności, w której okresowo wchodziła w skład Rady Regionalnej.

Jej zainteresowaniem były książki, piesze wycieczki, podróże, w tym zwiedzanie  i propagowanie najpiękniejszych ogrodów botanicznych Europy.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia składają
Dyrektor i Pracownicy Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.

Pożegnalna msza odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 r. (poniedziałek)
o godz. 13.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie,
po której nastąpi złożenie prochów do grobu rodzinnego na cmentarzu Ewangelickim.

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 listopada 2021