Projekty edukacyjne realizowane przez Ogród Botaniczny UMCS

 • Okiem botanika – edukacja ekologiczno-przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Roku Botaniki (WFOŚiGW w Lublinie 2022)

Projekt był realizowany w terminie 25.05.2022 - 07.11.2022 r. oraz obejmował następujące elementy:
1. Wakacyjne zajęcia warsztatowe (półkolonie) w „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika”.
2. Wyznaczenie w terenie i przygotowanie materiałów (w tym książeczki z kolorowankami) do ścieżek edukacyjnych „Niewidzialni opiekunowie Ogrodu” i „Skrzacia spiżarnia”.
3. Konkurs plastyczny „Praca botanika oczami dziecka”
4. Konkurs plastyczno-literacki „Opowieść o życiu jednej rośliny”
5. Wystawę botaniczną „Tajniki botaniki”
6. Plenerowe warsztaty botaniczno-plastyczne dla seniorów „Botaniczne inspiracje”

 • Otaczający świat poznania wart – edukacja ekologiczno-przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym UMCS (WFOŚiGW w Lublinie 2021)

Projekt był realizowany w terminie 25.06.2021 - 31.10.2021 r. oraz obejmował następujące elementy:
1. Wakacyjne zajęcia warsztatowe (półkolonie) w „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika”.
2. Jesienne warsztaty dla dorosłych
3. Tematyczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze
4. Święto Pszczół”  8 sierpnia 2021 r.
5. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych "O świat dbamy - pszczołom pomagamy"

 • Do Botanika po wiedzę, która nie znika – cykl warsztatów ekologiczno-przyrodniczych w Ogrodzie Botanicznym UMCS (WFOŚiGW w Lublinie 2020)

Projekt był realizowany w terminie 15.04.2020 - 7.12.2020 r. oraz obejmował następujące elementy:
1. Wakacyjne zajęcia warsztatowe (półkolonie) w „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika”.
2. Tematyczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze.
3. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych "Czyste powietrze i zdrowa woda, tego potrzebujesz Ty i cała przyroda"

 • Zobacz, poznaj i pomóż je chronić. Polskie rośliny chronione, rzadkie i zagrożone – ścieżka edukacyjna w Ogrodzie Botanicznym UMCS (WFOŚiGW w Lublinie 2013)

Projekt obejmował oznaczenie w terenie ścieżki edukacyjnej na terenie Ogrodu Botanicznego, opracowanie i druk zakładek do książek, map oraz monografii o gatunkach chronionych rosnących w Ogrodzie.

 


Projekty realizowane z udziałem Ogrodu Botanicznego UMCS

 • International Plant Sentinel Network (IPSN) general general surveillance of US host plants, Project ID: IPSN/2022/xxx (2022) link
 • Ochrona czynna polskiej populacji języczki syberyjskiej (2021-2023) link 
 • Ochrona ex situ chronionego gatunku mącznica lekarska Actostaphylos uva-ursi (L.) Spreng (WFOŚiGW w Lublinie 2021)
 • Emerald Ash Borer (Agrilus planipennis) in Eastern European  (2021-2022) link
 • Database on Conservation actions on threatened plant species and institutions dealing with plant conservation in Europe (2019-2023), COST Action CA18201
 • An integrated approach to the conservation of threatened plants for the 21st Century (2019-2023), COST Action CA18201
 • Rzadkie i zagrożone rośliny województwa lubelskiego – zgromadzenie i opracowanie informacji oraz edukacja.” (WFOŚiGW w Lublinie 2020, 2021) link
 • FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski (2018-2020) link
 • Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych (2017-2020) link
 • Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny (2014-2016) link
 • Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski FlorNaturROBiA  (2013-2014) link
 • Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka Life+ (2010-2013) link
 • Ochrona i zagospodarowanie edukacyjno-przyrodnicze muraw kserotermicznych w Kazimierskim Parku Krajobrazowym (2008)
 • Renaturalizacja stosunków ekologicznych w rejonie Jeziora Piskory (1996-1999)