1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych zadań w działalności statutowej ogrodów botanicznych. W Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie jest ona realizowana przez przeznaczone dla różnych grup wiekowych, cyklicznie wydarzenia, tj. „Majówka Rodzinna z Botanikiem”, „Wokół Zdrowia”, „Święto Pszczół”, różnorodne wystawy żywych roślin, np. roślin mięsożernych, kaktusów i innych sukulentów, wystawy malarskie, fotograficzne i inne, niedzielne, tematyczne spacery z przewodnikiem, konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie, i in. Jednak w głównej mierze propagowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekologii, botaniki, ogrodnictwa czy florystyki ma miejsce podczas oprowadzania po Ogrodzie grup zorganizowanych oraz w czasie różnorodnych tzw. zielonych lekcji i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

"Otaczający świat poznania wart – edukacja ekologiczno-przyrodnicza w Ogrodzie Botanicznym UMCS"

Projekt był realizowany w terminie 25.06.2021 - 31.10.2021 r. oraz obejmował następujące elementy:

1. Wakacyjne zajęcia warsztatowe (półkolonie) w „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika”.
2. Jesienne warsztaty dla dorosłych
3. Tematyczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze.
4. Święto Pszczół”  8 sierpnia 2021 r.
5. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych "O świat dbamy - pszczołom pomagamy"
Wyniki konkursu

"Do Botanika po wiedzę, która nie znika – cykl warsztatów ekologiczno-przyrodniczych w Ogrodzie Botanicznym UMCS"

Projekt był realizowany w terminie 15.04.2020 - 7.12.2020 r. oraz obejmował następujące elementy:

1. Wakacyjne zajęcia warsztatowe (półkolonie) w „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika”.
2. Tematyczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze.
3. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych "Czyste powietrze i zdrowa woda, tego potrzebujesz Ty i cała przyroda"
Wyniki konkursu

 

 

 

     

2. FlorIntegral

 "Zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski" 

Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” 

Czas realizacji: 1 stycznia 2018 - 30 czerwca 2021
Numer projektu: POIS.02.04.00-00-0006/17 

Jednostka wiodąca (beneficjent):
Polska Akademia Nauk
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Jednostka partnerska (podmiot uprawniony do ponoszenia kosztów):
Związek Stowarzyszeń – Śląski Ogród Botaniczny

Jednostki współpracujące (zleceniobiorcy):
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Realizacja - Ogród Botaniczny UAM

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Realizacja - Ogród Botaniczny UMCS

 

 

3. FlorNaturROBiA

„Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”