1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

"Do Botanika po wiedzę, która nie znika – cykl warsztatów ekologiczno-przyrodniczych w Ogrodzie Botanicznym UMCS"

Edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych zadań w działalności statutowej ogrodów botanicznych. W Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie jest ona realizowana przez przeznaczone dla różnych grup wiekowych, cyklicznie wydarzenia, tj. „Majówka Rodzinna z Botanikiem”, „Wokół Zdrowia”, „Święto Pszczół”, różnorodne wystawy żywych roślin, np. roślin mięsożernych, kaktusów i innych sukulentów, wystawy malarskie, fotograficzne i inne, niedzielne, tematyczne spacery z przewodnikiem, konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie, i in. Jednak w głównej mierze propagowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekologii, botaniki, ogrodnictwa czy florystyki ma miejsce podczas oprowadzania po Ogrodzie grup zorganizowanych oraz w czasie różnorodnych tzw. zielonych lekcji i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekt był realizowany w terminie 15.04.2020 - 7.12.2020 r. oraz obejmował następujące elementy:

1. Wakacyjne zajęcia warsztatowe (półkolonie) w „Letniej Akademii Młodego Przyrodnika”.

2. Tematyczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze.

3. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych "Czyste powietrze i zdrowa woda, tego potrzebujesz Ty i cała przyroda"

Wyniki konkursu


2. FlorNatur
ROBiA

„Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”