Prawo podatkowe przedsiębiorców

PRAWO PODATKOWE PRZEDSIĘBIORCÓW
(kierunek prawno-biznesowy)

Przedmiot podstawowy w semestrze zimowym dla studentów III roku kierunku prawno-biznesowego realizowany w wymiarze 30 h (wykład) oraz 15 h (ćwiczenia)

Prowadzący wykład: dr Tomasz Woźniak (studia stacjonarne)dr hab. Andrzej Niezgoda
Prowadzący ćwiczenia: dr Krzysztof Cień

  • Wykaz zagadnień egzaminacyjnych: plik PDF. [aktul. 7.10.2021]

Polecana literatura
Hanusz A. (red.), Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2019, Wydawnictwo Sejmowe.
Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer.