Prawo finansowe

PRAWO FINANSOWE (kierunek prawo - przedmiot podstawowy)

Przedmiot podstawowy całoroczny dla studentów III roku kierunku Prawo realizowany w wymiarze 45 h (wykład) i 30 h (ćwiczenia)

Prowadzący wykład: prof. zw. dr hab. Antoni Hanusz (studia stacjonarne); dr Paweł Szczęśniak (studia niestacjonarne)
Prowadzący ćwiczenia:
 dr Krzysztof Cień, dr Tomasz Woźniak, mgr Agata Kowalska

  • Wykaz obowiązujących zagadnień egzaminacyjnych: PDF. (aktul. 16 marca 2020 r.)

Polecana literatura
Hanusz A. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2022, Wydawnictwo Sejmowe.
Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer.