Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem studiów podyplomowych jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie prawa i postępowania podatkowego. Program Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego został ułożony w sposób oryginalny i nowatorski, uwzględniając rzeczywiste potrzeby osób zajmujących się na co dzień prawem podatkowym. Program studiów obejmuje aż 185 godzin zajęć dydaktycznych, gdzie skoncentorowano się na praktycznym aspekcie stanowienia i stosowania prawa podatkowego. Szczegłówy program studiów są dostępne na stronie Studium: www.podatki.umcs.pl

Kadrę Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy Ministerstwa Finansów oraz doradcy podatkowi

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego jest skierowane do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra. Rejestracji na studia można dokonać do dnia 30 września 2021 roku: rejestracja (link)

Studia podyplomowe trwają dwa semestry obejmując około 14 zjazdów, które będą odbywały się w soboty i niedziele.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wykłady prowadzone będą z wykorzystaniem platformy MS Teams.

    Aktualności

    Data dodania
    6 lutego 2021