Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Tomasz Kosa

Stanowisko
specjalista
Jednostki
ADMINISTRACJA WYDZIAŁU
Telefon
(+48) (81) 537-27-59
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Ogłoszenia

- obsługa dokumentów finansowych,

- sporządzanie planu budżetu Wydziałów/Instytutów,

- prowadzenie rejestrów umów,

- przygotowywanie wniosków na zamówienia publiczne,