Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Katarzyna Derkacz

Stanowisko
starszy specjalista
Jednostki
DZIEKANAT WYDZIAŁU HISTORII I ARCHEOLOGII
Telefon
81 537 27 56
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

PL. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin, pok. 038

O sobie

Wydział Historii i Archeologii

Stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

Zakres podstawowych zadań:

Obsługa kierunku:

- Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi stopień I i II

- obsługa rekrutacji na studia,

- przygotowanie zestawień dotyczących obsady zajęć dydaktycznych,

- cykliczne przygotowanie rozkładów zajęć