Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Anna Kiszczak

Telefon
81 5372798
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wydział Humanistyczny, pokój 5B. W dniach 16.07.2018 - 24.07.2018 możliwość konsultacji po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową. Zapraszam :) 


Od 25.07.2018 do 31.08.2018 - urop


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, studia stacjonarne drugiego stopnia, filologia angielska, specjalizacja: glottodydaktyka, tytuł pracy magisterskiej: Exploiting reading history-related texts in EFL instruction in accordance with the principles of functional language analysis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, studia stacjonarne pierwszego stopnia, filologia angielska z wiedzą o kulturze, specjalizacja: literaturoznawstwo, tytuł pracy licencjackiej: The portraits of priests in Frank O'Connor's short stories

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, tytuł pracy dyplomowej: Strategie czytania w celu uczenia się treści przedmiotowych

Główne zainteresowania naukowe:

  • dydaktyka języków obcych;
  • akwizycja języka angielskiego;
  • zintegrowane kształcenie językowo-przedmiotowe;
  • rozwijanie umiejętności czytania w języku angielskim jako drugim/obcym oraz w języku polskim jako obcym;
  • czytanie w celu przyswajania treści dziedzinowych;
  • strategie czytania - taksonomie i trening.

Publikacje:

Kiszczak, A., 2017, Students' self-generated questions in reciprocal reading tasks in L1/L2 settings, w: Kiełtyka, R. i A. Uberman (red.), Evolving Nature of the English Language: Studies in Theoretical and Applied Linguistics, 211-220, Frankfurt: Peter Lang.

Kiszczak, A., 2016, The learning potential of study questions in TEFL textbooks, w: H. Chodkiewicz, P. Steinbrich i M. Krzemińska-Adamek (red.), Working with Text and around Text in Foreign Language Environments, Second Language Learning and Teaching, 57-73, Springer International Publishing Switzerland.

Kiszczak, A., 2016, Readers' self-generated questions as a strategy in reading subject-specific expository texts: implications for EFL contexts, w: P. Łozowski i K. Stadnik (red.), Visions and Revisions: Studies in Theoretical and Applied Linguistics, Lodz Studies in Language, 97-104, Frankfurt: Peter Lang.

Kiszczak, A., 2016, Strategie czytania ze zrozumieniem w języku pierwszym i drugim a przyswajanie treści przedmiotowych, w: E. Awramiuk i M. Karolczuk (red.), Z Problematyki Kształcenia Językowego t. VI, 185-209, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Kiszczak, A., 2015, Taking a functional language analysis perspective in designing EFL history-based lessons: from theory to practice, w: H. Chodkiewicz (red.), Towards Integrating Language and Content in EFL Contexts: Teachers' Perspectives, 29-54, PSW, Biała Podlaska.

Kiszczak, A., 2014, Functional language analysis in teaching reading of history-related texts in EFL context, Konińskie Studia Językowe, Konin, Tom 2 Nr 2, 183-190.