Konferencja naukowa

Międzyuczelniane Naukowe Centrum Badawcze „Filioque”
Instytut Archeologii UMCS i UR
przy współpracy z Muzeum Zamojskim w Zamościu
zapraszają na Międzynarodową Konferencję  

„Przeminęło z wiatrem?
Wczesnośredniowieczne ośrodki  centralne na dzisiejszych obszarach peryferyjnych.
Między nauką, ochroną i rewitalizacją”

Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 września 2017 roku w Zamościu.
Szczegółowy Program w załączniku.


    Aktualności