Journal of Anthropological Archaeology - Çatalhöyük

W prestiżowym czasopiśmie Journal of Anthropological Archaeology ukazał się właśnie interesujący artykuł „Commensality as social integration in Neolithic Çatalhöyük: Pottery, faunal, and architectural approaches” pokazujący zmianę praktyk społecznych widoczną w zmniejszeniu się wielkości jednostki spożywającej wspólnie posiłki z większej wspólnoty na mniejszą grupę rodzinną w końcowym okresie zasiedlenia tego słynnego neolitycznego tellu w Turcji (6300-5950 BC). Wyniki uzyskano dzięki unikalnej integracji rezultatów badań ceramiki (prowadzonej przez Joannę Pyzel z  Instytut Archeologii UMCS w Lublinie), pozostałości organicznych na ceramice, kości zwierzęcych i architektury.
Autorom gratulujemy wyników badań i prestiżowej publikacji (200 pkt wg Listy Ministerialnej!!!), a wszystkich chętnych zachęcamy do lektury.

Artykuł jest dostępny za darmo do 1 czerwca pod tym linkiem:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278416523000259?dgcid=coauthor 

 

    Aktualności

    Data dodania
    17 kwietnia 2023