Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Dąbrowska

Stanowisko
specjalista
Jednostki
OGRÓD BOTANICZNY
Funkcje
NNA Kat.4
Telefon
(81) 743 49 00, 743 49 45
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

14:00-15:00

Adres

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin