Dydaktyczna i Edukacyjna

Oferta edukacyjna Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna jest jednym z podstawowych zadań w działalności statutowej ogrodów botanicznych. W Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie jest ona realizowana przez różnorodne działania, m.in. ścieżki edukacyjne, wystawy roślin, wystawy malarskie czy fotograficzne, niedzielne tematyczne spacery z przewodnikiem, konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie oraz jednorazowe lub cykliczne wydarzenia, tj. „Święto Botaniki”, „Noc Biologów”, „Lubelski Festiwal Nauki”. W Ogrodzie organizowane są także praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych. W głównej mierze propagowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekologii, botaniki, ogrodnictwa czy florystyki ma miejsce podczas oprowadzania po Ogrodzie grup zorganizowanych oraz w czasie różnorodnych zajęć warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach oferty edukacyjnej realizowanej w naszym Ogrodzie proponujemy:

Wydarzenia cykliczne

 1. “Święto Botaniki” – wydarzenie plenerowe odbywające się w pierwszą niedzielę sierpnia.

 2. Niedzielny spacer z przewodnikiem (z reguły odbywający się w pierwszą niedzielę miesiąca w okresie od maja do października).

 3. Letnia Akademia Młodego Przyrodnika – warsztatowe zajęcia  (półkolonie) dla dzieci w okresie wakacyjnym.

 4. Ogrodowa Akademia Seniora - spacery i zajęcia warsztatowe dla seniorów organizowane przez cały sezon, m.in. w maju (Święto Polskiej Niezapominajki), sierpniu (zielne bukiety przed 15 sierpnia) i październiku (warsztaty plastyczne).

 5. Ogrodowa Akademia Międzypokoleniowa - integracyjne spacery i zajęcia warsztatowe dla grup zróżnicowanych wiekowo: kwiecień/maj (wiosenne nowalijki) i wrzesień/październik (dary jesieni).

Spacery dla grup zorganizowanych

 1. Wiosna, lato, jesień w Ogrodzie Botanicznym

  Każda pora roku odznacza się swoistymi cechami. W zależności od terminu spaceru wraz z uczestnikami poszukamy zwiastunów typowych dla poszczególnych pór roku.

 2. Rośliny rzadkie, chronione, zagrożone

  związku z ekspansywną (bezpośrednią oraz pośrednią) działalnością człowieka i zajmowaniem przez niego coraz większych powierzchni, rośliny tracą swoje siedliska i miejsca do życia. Wraz z uczestnikami zwrócimy uwagę na konieczność ochrony ginących gatunków roślin oraz na działania, którymi każdy z nas może wspierać ich ochronę.

 3. Rośliny w służbie człowiekowi

  Rośliny od wieków służą człowiekowi, m. in. jako pokarm, lekarstwo czy źródło surowca dla różnych gałęzi przemysłu. Uczestnicy zapoznają się z występującymi na terenie Ogrodu roślinami użytkowymi oraz ich praktycznym wykorzystaniem.

 4. Różnorodność świata roślin – przystosowanie do środowiska życia

  Rośliny w Ogrodzie gromadzone są w różnych kolekcjach tematycznych, m. in. alpinarium (rośliny górskie), rośliny wodne i bagienne, czy rośliny tropikalne i subtropikalne. Różnorodność środowisk życia wymaga wykształcenia specyficznych cech przystosowawczych, o których będą mogli dowiedzieć się, i które będą mogli zaobserwować uczestnicy spaceru.

 5. Rośliny nagozalążkowe i okrytozalążkowe

  W systemach klasyfikacji wyróżnia się rośliny nago- i okrytonasienne (nago- i okrytozalążkowe). Podczas spaceru zwrócimy uwagę na zróżnicowanie form życiowych, budowy kwiatów i liści na przykładzie przedstawicieli tych dwóch grup systematycznych.

 6. Rośliny jedno- i dwuliścienne – porównanie budowy i cech szczególnych

  Rośliny okrytonasienne w zależności od budowy morfologicznej i anatomicznej dzielimy na jedno- i dwuliścienne. Kryteriami różnicującymi jest budowa liści, łodygi, kwiatu, typ systemu korzeniowego, które uczestnicy będą mieli okazję zaobserwować podczas spaceru.

 7. Jak rośliny opanowały świat? - sposoby rozprzestrzeniania się roślin

  Rośliny w toku ewolucji wypracowały różne mechanizmy rozprzestrzeniania się, co ma zapewnić powiększenie ich liczby i opanowanie coraz większej przestrzeni. Zarówno owoce jak i nasiona mogą wykształcać „urządzenia”, które pozwalają im na wykorzystywanie różnych środków transportu, takich jak woda, wiatr czy zwierzęta. Uczestnicy zapoznają się z typami rozprzestrzeniania się roślin.

 8. Uwaga intruz – rośliny inwazyjne

  Rośliny inwazyjne w bardzo szybkim tempie opanowują nowe terytoria stanowiąc konkurencję i zagrożenie dla rodzimej flory. Uczestnicy zapoznają się z wybranymi roślinami inwazyjnymi, poznają sposoby ograniczania ich występowania i znaczenia dla funkcjonowania naturalnych siedlisk.

 9. Rośliny i ich zapylacze

  Kwiaty roślin cechuje wiele przystosowań zapewnianiających zapylenie krzyżowe. Wśród tych przystosowań jest na przykład wytwarzanie nektaru czy pyłku, co ma zwabiać amatorów tych „przysmaków”. Uczestnicy zapoznają się z przystosowaniami roślin do różnych form zapylania, owadami przenoszącymi pyłek oraz roślinami szczególnie lubianymi przez zapylacze. 

 10. Rośliny z kart Biblii

  Karty Pisma Świętego odnoszą nas do symbolicznego znaczenia roślin. Podczas spaceru uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wyglądem, budową, przystosowaniami do klimatu śródziemnomorskiego oraz znaczeniem użytkowym i symboliką roślin wspominanych w Biblii.


Zajęcia warsztatowe

 1. Zielonym do góry

  Warsztaty z podstaw sadzenia i pielęgnacji roślin. Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się jak prawidłowo posadzić roślinę doniczkową (np. sukulenty, zioła, sezonowe rośliny ozdobne i in.) i jak ją pielęgnować.

 2. Flower - pounding

  Warsztaty polegają na stworzeniu pracy plastycznej przy użyciu naturalnych barwników roślinnych. Kwiaty i liście barwią tkaninę i pozostawiają kolorowy ślad. Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z różnorodnością barwników znajdujących się w komórkach roślinnych oraz gatunkami roślin wykorzystywanymi podczas warsztatów.

 3. Życie w ulu – wizyta w Ogrodowej pasiece

  Warsztaty prowadzone w edukacyjnej pasiece Ogrodu Botanicznego UMCS. Uczestnicy będą mogli obserwować pszczoły i otrzymać garść informacji o życiu i zwyczajach pszczół, poznać rośliny miododajne, dowiedzieć się jak zbudowany jest ul oraz jak wygląda proces pozyskiwania miodu i innych produktów pszczelich. Zapewniamy odzież ochronną – strój pszczelarza - dla każdego uczestnika zajęć.

 4. Zielnik dendrologiczny

  Uczestnicy wykonają samodzielnie zielniki w oparciu o zasuszony materiał roślinny. Przedmiotem pracy będą najczęściej spotykane drzewa i krzewy liściaste. Zajęcia ułatwią rozpoznawanie spotykanych w najbliższym otoczeniu, drzew i krzewów. Przy pomocy klucza do oznaczania roślin zwrócą uwagę na szczególne cechy morfologiczne, które pozwalają odróżnić od siebie poszczególne gatunki.

 5. Od ziarnka do garnka

  Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z roślinami wykorzystywanymi w kuchni, dowiedzieć się np. z czego powstaje mąka, olej czy ketchup, lub jak wygląda fasola, groszek czy kukurydza, których owoce trafiają do puszki. Będą mogli zaobserwować „uzbrojonym okiem” strukturę powierzchni jadalnych nasion lub owoców.

Gry terenowe z wykorzystaniem mapy/planu

Uczestnicy podzieleni na grupy wykonują zadania poruszając się po Ogrodzie ze specjalnie opracowaną mapą/planem, z którą poszukują punktów oznaczonych w terenie. (Zajęcia mogą być dobrym sposobem na naukę poruszania się w terenie z wykorzystaniem planu/mapy).

Przykładowe tematy:

- Drzewa i krzewy liściaste i iglaste;
- Rośliny rzadkie, chronione, zagrożone;
- Rośliny inwazyjne.


Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest realizacja innych niż przedstawione w ofercie spacerów tematycznych lub warsztatów.

Minimalna liczba uczestników spacerów i warsztatów 15 osób. Maksymalna liczba uczestników biorących udział w warsztatach 20 osób. W ramach opłaty za zajęcia warsztatowe zapewniamy tematyczne lub ogólne zwiedzanie Ogrodu z przewodnikiem oraz przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem przygotowanych (i w miarę potrzeby, zebranych podczas spaceru) materiałów do wykonania zadań i prac. Wszystkie prace wykonane przez uczestników warsztatów stają się ich własnością.

Spacer tematyczy - w cenie biletu dla grup zorganizowanych

Gry terenowe - cena biletu dla grup zorganizowanych + 10,00 zł

Zajęcia warsztatowe - cena biletu wstępu dla grup zorganizowanych + 15,00 zł