XXXV Konferencja archeologiczna

Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum Lubelskie w Lublinie
organizują w dniach 25–26 kwietnia 2019 roku
doroczną XXXV konferencję: 

Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, 
zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2018

Zapraszając do udziału w konferencji prosimy o wypełnienie i odesłanie do 1 marca br. załączonej karty zgłoszenia oraz streszczenia na temat wystąpienia (zob. załączniki).

Analogicznie jak w ubiegłym roku oferujemy Państwu możliwość prezentacji wyników badań w formie referatów podsumowujących kilkuletnie projekty badawcze oraz duże kampanie wykopaliskowe. Prezentacja bieżących odkryć lub wąskich zagadnień możliwa jest jedynie w formie posterów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres: konferencja.nazamku@gmail.com lub tradycyjną pocztą na adres: Instytut Archeologii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin.

            W imieniu organizatorów:

Marcin Szeliga – sekretarz Konferencji
Anna Zakościelna – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

    Aktualności