Światy żywych i umarłych – stosunki społeczne i obrzędowość w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza

Sesja archeologiczna

Wydział Humanistyczny UMCS
Instytut Archeologii UMCS
Zakład Epok Brązu i Wczesnego Żelaza Instytutu Archeologii UMCS

zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza we wschodniej Polsce
Spotkanie 3: „Światy żywych i umarłych – stosunki społeczne i obrzędowość w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza

Obrady odbędą się 14 marca 2016 r. w Sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Program

11.00-11.10 – Powitanie i wybór Przewodniczącego obrad.
11.10-11.30 – Halina Taras (Lublin) – Spektakularne znalezisko ozdoby głowy z zachodniej Małopolski.
11.30-12.10 – Elżbieta Małgorzata Kłosińska (Lublin) – Obrzędowość funeralna ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie.
12.10-12.30 – Józef Niedźwiedź (Zamość) – Dary grobowe na cmentarzyskach kultury łużyckiej w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie.
12.30-12.50 – Grażyna Orlińska (Warszawa) – Skrzynie kamienne w obrządku pogrzebowym ludności kultury łużyckiej na cmentarzysku w Cichowie, pow. przasnyski.
12.50-13.00 – Pytania do referentów.

13.00-13.30 – Przerwa na kawę.

13.30- 13.50 – Sylwester Czopek (Rzeszów) – Nowe informacje o obrządku pogrzebowym w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na terenie południowo-wschodniej Polski (w świetle badań „autostradowych”).
13.50-14.10 – Katarzyna Trybała-Zawiślak (Rzeszów) – Wybrane aspekty analizy przestrzennej cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej.
14.10-14.30 – Mirosława Andrzejowska (Warszawa) – Groby z konstrukcjami drewnianymi na cmentarzyskach kultury pomorskiej i kultury grobów kloszowych ze wschodniej Polski.
14.30-14.50 – Marcin Burghardt (Rzeszów) – Obrządek pogrzebowy grupy zachodniopodolskiej jako źródło do rekonstrukcji struktury społecznej.

14.50-15.30 - Dyskusja i oglądanie zabytków.

Opracowanie graficzne: Elżbieta M. Kłosińska

 

 

    Aktualności