Śp. Profesor Irena Kutyłowska

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie
z głębokim smutkiem zawiadamiają, że w dniu 22 kwietnia 2022 roku zmarła

Śp. dr hab. Irena Kutyłowska

Profesor Irena Kutyłowska urodziła się 16 marca 1942 r. w Puchaczowie. W 1965 roku ukończyła studia archeologiczne w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, następnie w latach 1965-1966 pracowała w dziale oświatowym Muzeum Okręgowego w Lublinie. Pracę badawczą kontynuowała w Katedrze Historii Architektury Politechniki Krakowskiej (1966-1969), a następnie w instytucji konserwatorskiej PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział w Lublinie (1970-1974). W latach 1974-1998 była pracownikiem Katedry Archeologii (obecnie Instytut Archeologii) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1980 roku obroniła pracę doktorską „Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu wczesnośredniowiecznego w Stołpiu-Nowosiółkach, woj. chełmskie” napisaną pod kierunkiem Jana Gurby. W 1991 otrzymała na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Rozwój Lublina w VI–XIV wieku na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu”. Od 1998 roku pracę naukową związała z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poczynając od 1966 uczestniczyła w licznych badaniach wykopaliskowych na terenie województwa lubelskiego, m.in. w Motyczu, Wąwolnicy, Stołpiu, Chełmie, Czermnie czy Lublinie. Wypromowała kilkudziesięciu licencjatów i magistrów. Była aktywnym badaczem i specjalistą w zakresie średniowiecza i nowożytności.

Msza żałobna zostanie odprawiona dnia 29.04.2022 roku o godzinie 10:00 w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2022