Profesor Stanisław Tabaczyński

Dnia 28 listopada 2020 roku odszedł na wieczny spoczynek Pan Profesor Stanisław Tabaczyński. Profesor obchodził w tym roku piękny Jubileusz dziewięćdziesiątych Urodzin (ur. 1 kwietnia 1930 r.). Trudno wymienić wszystkie osiągnięcia i zasługi Pana Profesora Stanisława Tabaczyńskiego. Był wybitnym polskim archeologiem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Miał ogromne osiągnięcia w obszarze archeologicznych badań terenowych oraz teoretycznych. Zwykł nazywać swą aktywność "teorio-praktyką". Wiele  inicjatyw naukowych Pana Profesora Stanisława Tabaczyńskiego dotyczyło teorii i antropologii kultury oraz metodologii badań archeologicznych. Był autorem licznych prac naukowych. Pan Profesor Stanisław Tabaczyński przekazał wiedzę nt. Metodologii wielu adeptom archeologii, również w ramach zajęć prowadzonych w Instytucie Archeologii UMCS. 
Mimo że przeszedł na emeryturę w roku 2000, niemal do końca swych dni aktywnie uczestniczył w inicjatywach badawczych, skupiając grono naukowców archeologów, antropologów, przyrodników wokół wspólnych projektów m.in. Komisji Antropologii Pradziejów i Średniowiecza. 
Był wyjątkowym i wielkim Człowiekiem. Niech spoczywa w pokoju.

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się w środę 9 grudnia 2020 r. na Cmentarzu Powązkowskim. Spocznie obok Małżonki Eleonory Tabaczyńskiej.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Archeologii UMCS składają Rodzinie najszczersze kondolencje.
 

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2020