Prof. dr hab. Bogusław Gediga (1933-2022)

W dniu 18 października 2022 r. zmarł prof. dr hab. Bogusław Gediga wybitny polski archeolog, specjalista w zakresie archeologii epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza. Profesor Bogusław Gediga urodził się 13 stycznia 1933 r. w Radzionkowie (woj. śląskie). Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie doktoryzował się w 1964 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1971 roku obronił pracę habilitacyjną. W 1990 roku został profesorem zwyczajnym. Swoje zawodowe życie związał z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN (Wrocław).

Profesor Gediga prowadził liczne wykopaliska i projekty badawcze, m.in. na Ostrówku w Opolu, Domasławiu. Wrocławie, Biskupinie. Był wieloletnim kierownikiem Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych. Profesor Gediga napisał ponad 250 artykułów i książek o tematyce archeologicznej. Był też znakomitym popularyzatorem nauki.

Żonie i Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Archeologii UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2022