Homo sapiens w Europie - wykład

Instytut Archeologii UMCS zaprasza na wykład:

prof. dr hab.  Marek Figlerowicz

dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej

Homo sapiens w Europie
- czyli historia biologicznej populacji europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem ludności zamieszkującej tereny obecnej Polski

wtorek – 10 grudnia 2019 r. – sala 20 (Stara Humanistyka), godz. 12.00

 

    Aktualności