Epoka brązu i wczesna epoka żelaza - cykl spotkań naukowych

Zakład Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza
w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie

zaprasza na coroczne spotkanie naukowe poświęcone zagadnieniom
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w środkowej i wschodniej Polsce.

Tegoroczne spotkanie koncentruje się na problematyce osadnictwa i gospodarki
"Osady, osadnictwo oraz elementy gospodarki
w kulturach epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
".
(program sesji znajduje się na plakacie)

Sesja odbędzie się 13 marca 2017 r.
w sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.
Początek spotkania o godz. 11.00

    Aktualności