Dziedzictwo kulturowe - Sympozjum

Szanowni Państwo,

Muzeum Lubelskie w Lublinie zaprasza na

Sympozjum naukowe:
"Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej.
Korzenie i wspólnota"

Termin: 5-6 grudnia 2019 r.
Miejsce: Pałac Lubomirskich w Lublinie

Zaproszenie i Program
(w załącznikach)

    Aktualności