XVIII Lubelski Festiwal Nauki - trwa rejestracja projektów

Wydział Filologiczny UMCS informuje, że została uruchomiona rejestracja projektów do zaprezentowania na XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 10 - 16 września 2022 roku pod hasłem „Ogrody Nauki".

Koordynatorem wydziałowym XVIII Lubelskiego Festiwal Nauki na Wydziale Filologicznym UMCS jest dr hab. Robert Bubczyk, prof. UMCSKontakt e-mail: robert.bubczyk@mail.umcs.pl.

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki realizowane są projekty festiwalowe i projekty piknikowe, które mają na celu upowszechnianie, promowanie, popularyzację nauki i badań naukowych.

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW W RAMACH XVIII LFN ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 30 CZERWCA 2022 r.

Kto może przygotować projekt na XVIII Lubelski Festiwal Nauki?

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • pracownicy administracyjni,
 • pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni,
 • studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych,
 • studenci studiów doktoranckich,
 • studenci studiów podyplomowych,
 • studenckie koła naukowe,
 • organizacje studenckie

Tegoroczna edycja XVIII Lubelskiego Festiwal Nauki organizowana jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. UMCS – wspólnie z pozostałymi trzema uczelniami publicznymi oraz Miastem Lublin – są współorganizatorami festiwalu.

PROJEKTY MOŻNA ZGŁASZAĆ W FORMIE ONLINE LUB TRADYCYJNEJ, W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM ORAZ INNYCH JĘZYKACH OBCYCH.

Celem Festiwalu jest przede wszystkim upowszechnianie nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych.

Jak zgłosić projekt?

- należy utworzyć konto: https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/reg.html;

- zarejestrować projekt na koncie (konta z edycji 2021 są aktywne, zatem jeśli w ubiegłym roku brali Państwo udział w festiwalu, jako koordynatorzy wydziałowi/kierownicy projektów, konta zostały zachowane): https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/;

- opisy projektów powinny być zwięzłe i interesujące dla odbiorców;

- każdy projekt powinien zawierać grafikę, która go obrazuje; darmowe grafiki można pobrać ze strony Pixabay;

- dodatkowe wytyczne: https://www.festiwal.lublin.pl/organizator/#2022_przewodnik.

Wytyczne zgłaszania projektów:
https://www.festiwal.lublin.pl/regulamin-zalacznik-1/

Regulamin XVIII Lubelskiego Festiwal Nauki dostępny jest pod linkiem: 
https://www.festiwal.lublin.pl/regulamin/

Zachęcamy do śledzenia informacji o Lubelskim Festiwalu Nauki na stronie internetowej organizatora festiwalu: 
Lubelski Festiwal Nauki - strona internetowa

Zobacz również: Rejestracja projektów na XVIII Lubelski Festiwal Nauki

Zachęcamy do zgłaszania projektów w ramach XVIII LFN!

 

  Aktualności

  Data dodania
  28 czerwca 2022