Rejestracja projektów na XVIII Lubelski Festiwal Nauki

Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z największych festiwali naukowych w kraju. Głównym celem LFN jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie. Inicjatorem święta nauki we wschodniej Polsce był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Preedycja Lubelskiego Festiwalu Nauki miała miejsce 4-7 października 2001 r. w obiektach UMCS i Uniwersytetu Przyrodniczego (wówczas Akademii Rolniczej). 21 maja 2004 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego rektorzy pięciu lubelskich uczelni publicznych, wspólnie z dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN oraz dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi, podpisali deklarację w sprawie powołania Lubelskiego Festiwalu Nauki jako cyklicznej imprezy popularyzującej naukę wśród społeczeństwa. Był to zwrotny punkt w historii Festiwalu, który dał początek pięknej, wieloletniej i bardzo owocnej współpracy.

Oficjalna historia LFN rozpoczyna się od I edycji (18-24 września 2004 r.) – wówczas w organizacji Festiwalu uczestniczyły wszystkie uczelnie publiczne Lublina, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki oraz Muzeum Lubelskie. Podczas dotychczasowych edycji zrealizowanych zostało ponad 15 tys. projektów. Każdego roku w Festiwalu – zarówno w poszczególnych projektach, Lubelskim Pikniku Naukowym, jak i wydarzeniach towarzyszących – uczestniczy od 25 tys. do nawet 50 tys. osób.  W październiku 2021 r. Lubelski Festiwal Nauki znalazł się w finale konkursu „Popularyzator Nauki 2021” w kategorii: Zespół. Ten prestiżowy konkurs organizowany jest od 2005 r. przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

XVIII LFN odbędzie się w dniach 10-16 września 2022 r. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Ogrody Nauki”. Funkcję głównego organizatora objął Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Serdecznie zachęcam pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych, technicznych i techniczno-inżynieryjnych, studentów studiów I i II stopnia, studiów jednolitych, doktoranckich, podyplomowych, a także studenckie koła naukowe oraz organizacje studenckie działające na naszej Uczelni do aktywności popularnonaukowej.

W dniu 8 czerwca 2022 roku zakończyła się I tura zgłaszania projektów w ramach XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Projekty – zarówno stacjonarne, jak i online – można jeszcze zgłaszać do końca bieżącego miesiąca.

Przewodnik dla zgłaszających projekty na stronie Festiwalu

13 czerwca o godz. 13.13.13 nastąpi oficjalne otwarcie serwisu internetowego z projektami  zgłoszonymi w ramach tegorocznej edycji LFN.

W przypadku pytań związanych z projektami proszę o kontakt z koordynatorami poszczególnych wydziałów oraz jednostek UMCS.

Brama do poznawania różnorodnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych jest otwarta dla WSZYSTKICH, niezależnie od barier językowych, kulturowych czy społecznych. Już teraz zachęcam wszystkich do wrześniowych spacerów po „Ogrodach Nauki”.

    Aktualności

    Data dodania
    20 czerwca 2022